Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3042/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-22231679 Đi động: 0903942829 Email: lsnghia@yahoo.com.vn Địa chỉ: 212/13A Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/bui-minh-nghia-50395

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp