Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10313/LS ngày 08/01/2016 Điện thoại: 024-39431566 Đi động: Email: invenmark@invenmark.com.vn Địa chỉ: ầng 10, Tòa nhà 37 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: http://invenmark.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

SHTT Nhãn hiệu, Bản quyền

Nơi công tác

T&T INVENMARK Vietnam International Intellectual Property Law Firm

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp