Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7663 Điện thoại: 024- Đi động: 0984.377.435 Email: luatcaodat.vn@gmail.com Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà N105, Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://luatcaodat.vn/

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Cao Đạt

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

- Văn phòng Luật sư Bình An

- Thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội

- Thành viên Hội luật gia Việt Nam

- Trưởng văn phòng luật sư Cao Đạt

Học vấn & Nghề nghiệp