Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9197/LS ngày 05/09/2014 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0982486013 Email: buihoaithanh09@gmail.com Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://www.luatsudongnama.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Bùi Hoài Thanh - Hội viên hội luật gia Việt Nam, Trưởng phòng nghiên cứu và triển khai dự án hỗ trợ cộng đồng, 10 năm kinh nghiệm trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế (HIV/AIDS, Mại dâm, Ma túy, Đồn giới, Lao động di cư, Trẻ em, Nạn nhân buôn bán người…).

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp