Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9197/LS ngày 05/09/2014 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0982486013 Email: buihoaithanh09@gmail.com Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://www.luatsudongnama.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp