Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3665/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38212351 Đi động: 0938379799 Email: invalid7837@gmail.com Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-duc-truong-2364834

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp