Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1240/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-38730018 Đi động: 0983571788 Email: invalid7169@gmail.com Địa chỉ: Số 29, ngõ 298 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-dinh-ung-2232592

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp