luật lao động

Chủ đề   RSS   
 • #374804 18/03/2015

  luật lao động

   1.      Tư vấn xây dựng phần TGLV-TGNN trong NQLĐ sau:

  Điều x.            Thời gian làm việc và thời gian nghỉ giải lao

   

  Thời gian làm việc không vượt quá 48 một tuần. Thời gian biểu làm việc của người lao động sẽ được công bố hàng năm và thông báo cho tất cả người lao động trong Công ty.

  Hiện tại, thời gian làm việc của Công ty được quy định như sau:

  Thời Gian Làm Việc Theo Ca

   

  Thời gian biểu làm việc theo tuần

  Giờ làm việc

  Giờ nghỉ giải lao

  Tổng số ngày làm việc trong 2 tuần liên tiếp: 7 ngày. Trong đó:

   

  Tuần thứ nhất: 4 ngày làm việc, 3 ngày nghỉ;

   

  Tuần thứ hai: 3 ngày làm việc, 4 ngày nghỉ.

   

  Tổng số ngày làm việc trong một tháng: 14–15 ngày.

  Ca ngày:

   

  6.00 – 18.00

  Mỗi ca làm việc bao gồm 3 lần nghỉ giải lao do trưởng ca sắp xếp. Trong đó:

   

  Lần nghỉ thứ nhất: 15 phút;

   

  Lần nghỉ thứ hai: 30 phút;

   

  Lần nghỉ thứ ba: 15 phút.

  Ca đêm:

   

  18.00 – 6.00

  Thời Gian Làm Việc Bình Thường (Không Theo Ca)

   

  Ngày làm việc bình thường

   

  Giờ làm việc

  Giờ nghỉ

  Thứ Hai đến Thứ Sáu

  8.00 – 17.00

  12.00 – 13.00

  Điều (x+1).      Thời giờ làm thêm giờ (chỉ áp dụng cho công nhân làm việc theo ca)

  1.         Thời giờ làm thêm giờ được hiểu là thời gian làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động vượt quá mức 48 giờ/tuần. Đối với công nhân làm việc theo ca, thời giờ làm thêm giờ có thể bao gồm các ca làm thêm có độ dài lên đến 12 giờ với điều kiện là công nhân sẽ không bị yêu cầu làm thêm quá 2 ca trong một tuần …

  Điều y.    Nghỉ Hàng Năm

  1.   Công ty quy định thời gian nghỉ hàng năm có hưởng lương cho Người Lao Động có đủ 12 tháng làm việc trong một năm dương lịch, tính từ đầu năm như sau:

   

   Từ năm làm việc thứ nhất đến năm thứ ba

   14 ngày làm việc

   Từ năm làm việc thứ tư đến năm thứ bảy

   16 ngày làm việc

   Từ năm làm việc thứ tám trở lên

   20 ngày làm việc

  2.   Ngay khi vào làm việc, tất cả người lao động mới được tuyển dụng có thể nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc trong năm đó. Tuy nhiên, Công ty rất khuyến khích những người lao động như vậy hạn chế nghỉ hàng năm trong 3 tháng làm việc đầu tiên để tập trung cho việc hòa nhập với môi trường làm việc.
  3.  Công ty không cho phép chuyển ngày nghỉ hàng năm của năm này sang năm khác. Những ngày chưa nghỉ hàng năm của mỗi năm sẽ bị mất vào cuối năm dương lịch đó. Người lao động sẽ không được trả lương cho những ngày chưa nghỉ hàng năm, trừ trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tự chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm tính đến ngày làm việc cuối cùng, và trong trường hợp này, người lao động sẽ được trả một khoản tiền tương đương với tiền lương thông thường của người lao động trong những ngày chưa nghỉ hàng năm đó.
  => Mọi người giúp mình với...
   
   
  5144 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận