DanLuat 2015

Luật HTX 2003

Chủ đề   RSS   
 • #62162 26/09/2010

  will

  Sơ sinh


  Tham gia:26/09/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật HTX 2003

  kính gửi : Luật sư

  Xin giúp tôi giải đáp về điều 20 luật HTX 2003.

  Tại điểm đ khoản 1 điều 20 luật HTX quy định các trường hợp chấm dứt tư cách xã viên khác do điều lệ HTX quy định.

  Vậy thì nếu điều lệ quy định thêm về chấm dứt tư cách xã viên, ví dụ : vi phạm nội quy HTX lần 03 lần thì bị khai trừ tư cách xã viên.

  Vậy trong trường hợp này có cần trình đại hội xã viên quyết định hay không ?

  Xin cảm ơn !

   
  7116 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #68748   16/11/2010

  GopGioThanhBao
  GopGioThanhBao
  Top 500
  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (89)
  Số điểm: 520
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 23 lần
  SMod

  Điều 20 Luật HTX quy định các trường hợp chấm dứt tư cách xã viên. Tuy nhiên, khai trừ là 1 trong những trường hợp xã viên bị chấm dứt tư cách mà ngay cả Ban quản trị HTX cũng không có quyền thực hiện theo điểm i, khoản 1, điều 27 Luật HTX bạn ạ.

  Sóng bắt đầu từ Gió

  Gió bắt đầu từ đâu?

   
  Báo quản trị |  
 • #68856   16/11/2010

  hasosa
  hasosa
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2010
  Tổng số bài viết (474)
  Số điểm: 6823
  Cảm ơn: 153
  Được cảm ơn 127 lần


  will viết:

  kính gửi : Luật sư

  Xin giúp tôi giải đáp về điều 20 luật HTX 2003.

  Tại điểm đ khoản 1 điều 20 luật HTX quy định các trường hợp chấm dứt tư cách xã viên khác do điều lệ HTX quy định.

  Vậy thì nếu điều lệ quy định thêm về chấm dứt tư cách xã viên, ví dụ : vi phạm nội quy HTX lần 03 lần thì bị khai trừ tư cách xã viên.

  Vậy trong trường hợp này có cần trình đại hội xã viên quyết định hay không ?

  Xin cảm ơn !


  Điều 20. Chấm dứt tư cách xã viên

  1. Tư cách xã viên chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  a) Xã viên là cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; xã viên là hộ gia đình không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã; xã viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản hoặc không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

  b) Xã viên đã được chấp nhận ra hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

  c) Xã viên đã chuyển hết vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

  d) Xã viên bị Đại hội xã viên khai trừ;

  đ) Các trường hợp khác do Điều lệ hợp tác xã quy định.

  2. Việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với xã viên trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do Điều lệ hợp tác xã quy định.


  Theo tôi trong trường hợp này không cần trình đại hội xã viên vì:
  - vi phạm nội quy HTX 3 lần mà trong điều lệ HTX đã quy định là sẽ khai trừ..., vậy là trường hợp này đã rơi vào điểm đ khoản 1 điều 20 luật HTX 2003; ta đặt giả sử trường hợp này lại phải trình đại hội xã viên mới có quyền khai trừ thì lúc đó trường hợp này lại rơi vào điểm d khoản 1 điều 20, nếu các trường hợp khác cũng tương tự thì khi đó điểm đ khoản 1 điều 20 không có tác dụng.
  - Nói tóm lại điều lệ xã viên phải quy định rõ, chứ chỉ quy định là vi phạm nội quy HTX lần 03 lần thì bị khai trừ tư cách xã viên. là chưa đủ mà phải nói rõ thủ tục khai trừ phải như thế nào (ví dụ quy định là ... sẽ trình đại hội xã viên gần nhất quyết định khai trừ... hay sẽ do ban quản trị HTX quyết định khai trừ và sẽ báo cáo đại hội xã viên....)

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-