Luật giáo dục 2019 và nội dung mà giáo viên tiểu học cần quan tâm

Chủ đề   RSS   
 • #531764 29/10/2019

  Luật giáo dục 2019 và nội dung mà giáo viên tiểu học cần quan tâm

  Luật giáo dục 2019 sẽ có hiệu lực vào thời gian tới là vào ngày 01/7/2020, theo đó một trong các quy định mà giáo viên giảng dạy tiểu học cần phải quan tâm chính là quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo.

  Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật giáo dục 2019:

  “Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

  1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

  a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

  b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

  Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;”

  Theo quy định tại Điều 73 Luật giáo dục 2019:

  Điều 73. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

  1. Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo; nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

  2. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện để nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của pháp luật.”     

  Như vậy, theo quy định trên thì vào ngày luật giáo dục 2019 có hiệu lực vào ngày 01/7/2019 thì giáo viên tiểu học bắt buộc phải có bằng cử nhân đại học. Trong trường hợp các giáo viên đang có bằng tốt nghiệp cao đẳng thì nhà nước sẽ có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn hoặc được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của chính phủ.

   

   
  500 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận