Luật dân sự: Bồi thường thiệt hại

Chủ đề   RSS   
 • #32831 29/07/2008

  buixuyen

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật dân sự: Bồi thường thiệt hại

  Xin hỏi một tình huống pháp luật "Anh A là công nhân của công ty A đã gây ra một vụ cháy thiệt hại cho công ty là 180tr và hai nhà dân là 150tr thì ai là người phải bồi thường thiệt hại cho hai nhà dân kia? Vì sao?"
   
  15496 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #32832   20/06/2008

  haphong
  haphong
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2008
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2565
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Phải xem nguyên nhân, tình huống gây ra hỏa hoạn.

  Đầu tiên phải xem xét nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do anh A thiếu trách nhiệm, không tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc là do điều kiện làm việc không đ0ảm bảo các nguyên tắc kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động, tuyển người không có đủ năng lực, đảm bảo trình độ vào vị trí công việc.
  Từ đó theo BLDS có thể qui trách nhiệm bồi thường:

  Điều 308. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự

  1- Người có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người có quyền.

  2- Trong trường hợp người có nghĩa vụ không thể thực hiện được nghĩa vụ dân sự do sự kiện bất khả kháng, thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  3- Người có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự, nếu nghĩa vụ dân sự không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của người có quyền.

   

  Điều 309. Lỗi trong trách nhiệm dân sự

  1- Người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự, thì phải chịu trách nhiệm dân sự khi có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  2- Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc không mong muốn, nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

  Vô ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

  3- Việc chứng minh không có lỗi thuộc nghĩa vụ của người vi phạm nghĩa vụ dân sự.

   

  Điều 310. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  1- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần.

  2- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm nghĩa vụ gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút.

  3- Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền cho người bị thiệt hại.

   
  Báo quản trị |  
 • #32833   12/09/2008

  yuki_law
  yuki_law

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2008
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tranh chấp dân sự

  CTY nhạc A có tổ chức 1 show ca nhạc đặc biệt & trên logo quảng cáo của mình giới thiệu hình ảnh của rất nhiều ca sĩ,trong đó có ca sĩ X.Tuy nhiên ,trên thực tế không mời ca sĩ X tham gia.Phát hiện ra điều này,ca sĩ X kiện CTY nhạc A.Vậy trong trường hợp trên tranh chấp dân sự có xảy ra không và quan hệ phát sinh là gì?

  Cứ đi rồi sẽ đến...0_0

   
  Báo quản trị |