DanLuat 2015

Lựa chọn trọng tài viên ngoài Danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài.

Chủ đề   RSS   
 • #363705 19/12/2014

  vanducvcn

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/12/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lựa chọn trọng tài viên ngoài Danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài.

  Chào các luật sư và các bạn, 

  Công ty của tôi đang vướng một một vụ tranh chấp, trong đó điều khoản thỏa thuận chọn VIAC là cơ quan giải quyết tranh chấp với 01 trọng tài viên duy nhất. Vậy nếu các bên muốn chọn một người ngoài danh sách trọng tài viên của VIAC thì người đó phải là trọng tài viên của một Trung tâm trọng tài, hay chỉ đơn thuần là người có đủ điều kiện làm trọng tài viên theo Luật Trọng tài thương mại 2010?

  Chân thành cảm ơn.

  Cập nhật bởi vanducvcn ngày 19/12/2014 04:29:46 CH
   
  2418 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #363815   20/12/2014

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2006)
  Số điểm: 12771
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 744 lần
  Lawyer

  Theo quy định tại Điều 40 Luật trọng tài thương mại thì:

  Điều 40. Thành lập Hội đồng trọng tài tại Trung tâm trọng tài

  Trong trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không quy định khác, việc thành lập Hội đồng trọng tài được quy định như sau:

  1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và yêu cầu chọn Trọng tài viên do Trung tâm trọng tài gửi đến, bị đơn phải chọn Trọng tài viên cho mình và báo cho Trung tâm trọng tài biết hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên. Nếu bị đơn không chọn Trọng tài viên hoặc không đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn;

  2. Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện do Trung tâm trọng tài gửi đến, các bị đơn phải thống nhất chọn Trọng tài viên hoặc thống nhất yêu cầu chỉ định Trọng tài viên cho mình. Nếu các bị đơn không chọn được Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên cho các bị đơn;

  3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày các Trọng tài viên được các bên chọn hoặc được Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định, các Trọng tài viên này bầu một Trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Hết thời hạn này mà việc bầu không thực hiện được, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài;

  4. Trường hợp các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy nhất giải quyết nhưng không chọn được Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài sẽ chỉ định Trọng tài viên duy nhất.

  Qua đó thấy rằng nếu quy chế của Trung tâm trong tài không bắt buộc thì bạn có thể sử dụng bất kỳ thành trọng tài viên nào để đưa vào danh sách và thành lập lên Hội đồng trọng tài. Tuy nhiên thực tế thì trung tâm nào cũng quy định có lợi cho mình và sẽ hạn chế điều này.

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-