Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính?

Chủ đề   RSS   
 • #278487 30/07/2013

  Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính?

  Kính gửi: Luật sư,

  Tôi có một câu hỏi nhỏ muốn nhờ Luật sư giải đáp: Trong công ty TNHH một thành viên của Nhà nước thì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính thuộc thẩm quyền của cấp nào (Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên hay Tổng giám đốc)? Nó được quy định tại Văn bản luật nào?

  Chân thành cảm ơn Luật sư và kính chúc Luật sư mạnh khoẻ, hạnh phúc!

   

   
  5242 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #306904   15/01/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp công ty bạn là công ty quốc doanh thì sẽ áp dụng chế độ kiểm toán theo Quyết định 376/QĐ-KTNN năm 2013 hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

  Doanh nghiệp nhà nước (DNNN): Theo Điều 37, Luật KTNN năm 2005, đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính đối với lĩnh vực doanh nghiệp được chỉ rõ là doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2010 Luật DNNN hết hiệu lực, các doanh nghiệp nhà nước đều phải chuyển đổi mô hình và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Luật Doanh nghiệp số 60/2005QH11 ngày 29/11/2005 quy định: “DNNN là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ”. Thực tế, trong giai đoạn hiện nay, các DNNN chuyển đổi mô hình cổ phần hóa, đầu tư liên doanh liên kết, thực hiện tái cấu trúc...làm cho tỷ trọng vốn Nhà nước tại các đơn vị luôn có biến động, trong khi đó hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp luôn là mối quan tâm của Quốc hội, Chính phủ. Vì vậy, theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, có thể doanh nghiệp được KTNN kiểm toán chỉ có phần vốn Nhà nước dưới 50%. Từ những lý do trên, để thống nhất cách hiểu và áp dụng, khái niệm doanh nghiệp trong Hướng dẫn này được xác định là những doanh nghiệp mà Nhà nước có sở hữu một phần vốn xác định.

   
  Báo quản trị |