Lợi tức vốn góp đã tính vào thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề   RSS   
  • #307585 20/01/2014

    Lợi tức vốn góp đã tính vào thuế thu nhập cá nhân

     Lợi tức vốn góp đã tính vào thuế thu nhập cá nhân có phải tính theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 5% hay không.Đơn vị của tôi là Quỹ tín dụng kinh doanh lĩnh vực tiền tệ

     
    2419 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận