DanLuat 2015

Lỗi thuộc về ai???

Chủ đề   RSS   
 • #30754 17/12/2008

  hanoithu66
  Top 100
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 51 lần


  Lỗi thuộc về ai???

  Các bên A, B và C tham gia hợp tác với nhau để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư khai thác hạ tầng KCN tại một tỉnh. Từ giai đoạn xin cấp xin khảo sát địa điểm đến khi phe duyệt quy hoạch chi tiết 1.2000 đều có sự tham gia của 3 bên A, B và C. Bằng chứng sự tham gia của các bên này đều được thể hiện rõ ràng thông qua QĐ của UBND tỉnh phê duyệt đơn xin khảo sát cũng như quy hoạch chi tiết.

  Nhưng đến giai đoạn cấp phép đầu tư do có sự mâu thuận giữa các bên tham gia hợp tác thì chỉ có 2 bên A và B tham gia nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận đầu tư. Và Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho A và B, mặc dù bên C chưa có công văn chính thức xin rút khỏi liên doanh. Vậy việc cấp giấy phép của Ban quản lý KCN như vậy có đúng không? Vì trên thực tế bên C đã tham gia góp chi phí cũng như  công sức trong suốt quá trình hợp tác đầu tư và cũng không có ý định rút ra khỏi liên doanh.

   
  2729 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-