Lời chứng trong tờ khai lý lịch cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #543056 03/04/2020

  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 18 lần


  Lời chứng trong tờ khai lý lịch cá nhân

  Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp ban hành thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

  Nhiều quy định của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ được hướng dẫn và quy định chi tiết tại Thông tư 01/2020/TT-BTP. Trong đó, có những quy định trước đó tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã không quy định cho đến khi Thông tư này được ban hành. Cụ thể, quy định về việc không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân.

  Người thực hiện chứng thực chỉ ghi lời chứng theo mẫu pháp luật quy định, mà không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân. Đây là quy định đáng chú ý bởi lẽ vì nội dung này chưa được nhắc tới trong các quy định trước đây.

  “ Điều 15. Chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân

  1. Các quy định về chứng thực chữ ký tại Mục 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được áp dụng để chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân. Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.

  2. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.”

  Xem chi tiết tại Thông tư 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2020 và thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

   
  1653 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận