Lỗ trong thời gian được miễn thuế TNDN

Chủ đề   RSS   
 • #308201 27/01/2014

  Lỗ trong thời gian được miễn thuế TNDN

  Thưa Luật Sư!

  Tôi muốn được tư vấn trong trường hợp sau đây:

  Công ty chúng tôi thành lập năm 2008, được hưởng ưu đãi thuế TNDN là miễn 4 năm, giảm 50% trong 7 năm tiếp theo. 

  Cty có lãi trong các năm 2009, 2010, 2011 do đó áp dụng miễn thuế TNDN từ năm 2009; Sau đó Cty bị lỗ trong năm 2012, 2013 và có thể có lãi từ năm 2014.

  Xin được hỏi Luật sư:  Số lỗ trong giai đoạn miễn, giảm thuế TNDN (năm 2012, 2013) có được bù trừ liên tục trong 5 năm vào lợi nhuận trong các năm từ 2014 trở đi hay không? Vì có ý kiến cho rằng do năm 2012 thuộc vào thời gian miễn thuế TNDN nên không được chuyển số lỗ của năm này.

  Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

  Cập nhật bởi hvsaccounting ngày 27/01/2014 08:57:42 SA Cập nhật bởi hvsaccounting ngày 27/01/2014 08:47:02 SA Làm rõ ý cần hỏi
   
  9393 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #309285   13/02/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Bạn có thể xem hướng dẫn tại mục 7 Điều 18 Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP

  4. Bù trừ lỗ khi đang hưởng ưu đãi thuế:

  Các khoản lỗ phát sinh từ các hoạt động kinh doanh không có cùng mức thuế suất thuế TNDN được phép bù trừ cho nhau. Phần còn lại (nếu có), sẽ áp dụng mức thuế suất của của hoạt động kinh doanh có lãi.
   
  Ví dụ 13: Trong kỳ tính thuế năm 2012, DN A có phát sinh:
  - Lỗ từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 1 tỷ đồng.
  - Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 1 tỷ đồng.
  - Lãi từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động kinh doanh)
  là 2 tỷ đồng.
  Trường hợp này DN A được lựa chọn bù trừ giữa lỗ từ hoạt động sản xuất phần mềm và lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính hoặc lãi từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán; phần thu nhập còn lại sẽ nộp thuế TNDN theo thuế suất của phần có thu nhập.
  Cụ thể: Bù trừ lỗ 1 tỷ đồng sản xuất phần mềm với lãi 1 tỷ đồng của hoạt động kinh doanh máy tính hoặc hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.
  => DN còn thu nhập là 2 tỷ đồng và phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất 25%
   
  Ví dụ 14: Trong kỳ tính thuế năm 2012, DN B có phát sinh:
  - Lãi từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng (hoạt động này đang áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%).
  - Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng.
  - Lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động kinh doanh) là 1 tỷ
  Kỳ tính thuế năm 2011, DN B có lỗ từ hoạt động kinh doanh máy tính là 1 tỷ đồng thì khi xác định thu nhập chịu thuế của năm 2012, DN B phải thực hiện chuyển lỗ như sau:
  Cụ thể:
  - Bù trừ giữa lãi và lỗ phát sinh trong năm 2012: doanh nghiệp lựa chọn bù trừ lỗ của hoạt động kinh doanh chứng khoán vào thu nhập của hoạt động kinh doanh máy tính, hoạt động kinh doanh máy tính còn lãi là (2 tỷ - 1 tỷ) = 1 tỷ đồng.
  - Chuyển lỗ của hoạt động kinh doanh máy tính năm 2011 để bù trừ với lãi của hoạt động kinh doanh máy tính năm 2012: (1 tỷ - 1 tỷ = 0 tỷ)
  - Kê khai, tính và nộp thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi thuế: 2 tỷ đồng x 10% = 200 triệu đồng
   
  Báo quản trị |