liên quan luật ban hành văn bản pháp luật

Chủ đề   RSS   
  • #397778 27/08/2015

    liên quan luật ban hành văn bản pháp luật

    xin hỏi HDND, UBND cấp huyện có thẩm quyền ban hành VB QPPL hay không? và có thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị,,,,được không? sử dụng từ thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị,,,,đối với thẩm quyền của cấp huyện có hợp lý không? xin cam ơn Thư viện pháp luật.

     
    2661 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận