LI HÔN VA` LIÊN QUA ĐÊN TIÊN` BẠC

Chủ đề   RSS   
 • #49960 26/03/2010

  hueduongngoc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  LI HÔN VA` LIÊN QUA ĐÊN TIÊN` BẠC

             Chúng tôi đăng kí kêt hôn 30/08/2004
  Kêt hôn va` sông chung ngay` 17/10/2004
  Chúng tôi có môt con chung la` bé NGUYÊN DƯƠNG MINH NHÂT         sinh ngay 10/08/2005


             Chung tôi quyêt đinh li hôn voi li do:

  Vơ chông toi co nhiêu mâu thuân khi sông chung. cươí nhau ve đươc 3 tháng thi vơ chông tôi xin ơ riêng vơi li do gia dinh ben nha` chông qua chât chôị ngươi lại đông nên không có chô ơ va` sinh hoat cá nhân. khi ra riêng vơ chông tôi co mươn ba` NGUYÊN THI NY môt lương vang`SJC đê săm sưả các vât dụng trong gia đinh`. khi ơ riêng ba mẹ ruôt tôi đã sang tay lại cho vơ chông` tôi cai kiot tại THUƠNG XÁ ĐẠI QUANG MINH đương` CHÂU VĂN LIÊM , q5. tp hcm. vơí sô tiên la` 40.0000.000 đ. nhưng chung tôi chỉ đưa trươc cho ba me ruôt tôi la`10.000.000đ. va` không có viêt giây tơ` sang tay.
  Vơ chông tôi cung` đưng bán hang` gôm` sản phâm do cha mẹ ruôt tôi sản xuât như la`:các măt hang` dây thun đê lam` phụ liêụ may măc.chúng tôi lâý hang` của ba me bên tôi đê bán vơí điêu` kiên : ba mẹ tôi cung câp hang` bán xong vơ chông` tôi trả tiên`. đên khi tôi mang thai va` gân` ngay` sanh, tôi phải ơ nha` đê chông` tôi môt minh` quản ly đưng bán hang`. nhưng chông tôi bán thê nao` không rõ mơí chỉ hai tháng ma` hang` cang` lúc cang` ít ma` tien`thu vê` thi` không có bao nhiêu. tôi có hỏi chông tôi thi` chông tôi nói di xe buyt bi rạch giỏ
  hôm sau tôi nhơ` em trai tôi đên cưả hang`xem xét tinh` hinh`thi` mơi hay la` hang` hoá con` rât ít nên cha tôi gọi chông tôi vê` giải thích viêc buôn bán thi` chông tôi không trả lơi` đươc. chông tôi đa lam` thiêú hụt tiên` hang` hoá la 26.000.000trđông`.
  tư` đó vơ chông tôi cai nhau va chông tôi bỏ nha` đi, lâý theo chiêc xe ware biên sô ...... mây tuân` lê sau, mẹ chông mơí goi chúng tôi vê` va` bảo dọn sang nha` bên chông ơ đê mẹ chông tôi quan lý viêc lam` ăn cho. chúng tôi mơí bê con vê` va` dọn hêt đô` vê` sông tại nha` ba mẹ chông sô 37, đương` sô1 7 ,khu phô 1, p. linh dông, q. thu đưc, tp. hcm
  thơi` gian vê` nha` ba me chông ,tôi thi` ban ngay` qua bên ba me tôi lam` viêc vi công viêc gia dinh tôi đa lam duoc hơn hai chuc năm., khoang 6h chiêu thi tôi lại vê` bên gia đinh` chông tôi ngủ, con  chông tôi mơí  băt đâu  đi lam` đêm, nghê` giêt mô heo, môi tháng chỉ đưa vê` 900.000 đông`. chông tôi lại lâý lại  100.000 đông, con` lại 800.000đ nên không thê trang trải đươc chi phí vơí gia đinh`bên chông môi tháng. vi` vâỵ chúng tôi thuơng` xuyên cãi vã nhau vê` tiên` nong. chưa kê 2 ngươi` lơn chúng tôi va` con tôi. nơi đây con` phải sông chung vơí các thanh`vien gia đinh` chông đên 7 ngươi` lơn va` môt cháu la` con của chị chông`, vưa` chât chôị vưa` hang` ngay` gay cân nhau vơí bên chông bơỉ nha` nay` chỉ co 60m2
  chông tôi không có trách nhiêm vơi vơ con, thuơng` xuyên cơ` bac , cá đô. nghê` nghiêp không ôn định, co khi di lam`, co luc bỏ viêc đi chơi tư` sáng đên tôí không cân` biêt vơ con ơ nha` ra sao. tôi chiu canh  nói đay nghiên nói xéo nói xiên của mẹ chông, chị chông. tôi có nói va tâm sư vơi chông nhưng chông tôi noi đó la` chuyên nhỏ không cân` giải quyêt. va ` môĩ luc mâu thuân4 cang` lơn.
  đên ngay` 1/4/2009, tôi dọn đô` đi thi bên chông không cho tôi lâý bât cư món đô` gi theo nên tôi đanh` phải bê con ra đi tay trăng. va` mẹ con tôi vê` ơ tại nha` ba mẹ ruôt sô 9/6 đương` sô 2, khu phô 3, p.TAM PHU, Q. THU ĐƯC, TP.HO CHI MINH. ơ đên nay.va li thân tiép đên nay.
  lâu lâu anh đên ghé thăm con nhưng không cho tiên nuôi dương con, qua banh cũng không co. nên tôi không cho chông tôi dăt con vê` thăm nôị. ba mẹ tôi trách chông tôi nên chông tôi oán thu` vu không  gia đnh` tôi chưa chât nô trong nha` khiên cho công an phải đên khám xet nha` ba me tôi.
  chông` tôi con` tim` đủ cách phá nói xâú măt hang` va xúi duc các khach hang` đưng mua hang` ba me tôi sản xuât. măc khác con` hâm doa sẽ cho ngươi` đên băt con tôi. khiên tôi lo sơ.
  chông tôi đa lam` đơn li hôn khơi kiên vơí nôị dung la`:
  đoi` băt con va` không cân` tôi chu câp tiên câp dương cho con. va kiên đoi` sô tiên khi vơ chông tôi li thân thi cha tôi phải trả lại cho chông tôi môt nưa sô tiên ma` ba me tôi đa sang sap(40.000.000) va` nói phai trả lại tât cả sô hang hoa trong sap con tren 70.000.000 đ.
  tôi va` chông tôi va` ba me tôi đã ra hoa` giải hai lân`. nhưng sư viêc tôi thâý cũng nghiêm trong. vi bản thân tôi la môt phu nư không hiêu biêt vê luât cũng như cach ăn nói thê nao` cho suông. va` ba me tôi thí lơn tuôỉ cũng hiên lanh` . cung chưa hiêu vê` luât như thê nao.  nên khi ra toa lây lơi` khai hai bên. tôi thây thâm phán va thư kí ko vô tư. vi ba me tôi lơn tuôi không cho ba me tôi giai thich. chi khi tham pham hỏi gi` thi` trả lơi` CO hay KHÔNG. nên tôi va ba me tôi rât bưc xúc. vi vô lý nhưng không đươc giải thích cho rõ rang`
  tôi yêu câu la`đươc quyên` nuôi con va` chông tôi phải có nghĩa vụ câp1 dương cho con dên năm 18t. vi quyên lơi con cái sau nay`. ba me toi yêu câu phải tra môt nưả sô tiên 13.000.000 đ tiên bán hang hoa( 26.000.000) va` môt nưả lương vang`SJC.( khi vơ chông tôi mươn đe6 mua săm vât dung gia dinh, va ba me tôi đưng ra thay vo chông tôi tra cho ba` NY môt lương vang` jsc.)
  vụ viêc của chung tôi chưa dươc giải quyêt xong vân con dang trong thơi gian hoa giai. nhưng hiên tai vụ viêc dân đên nảy sinh ra qua nhieu tien bac. nên tôi chưa co hương nao` đê giải quyêt. kinh mong luât sư NGUYÊN NHAT TUAN co thê tư vân giảiđap giup tôi. tôi xinh chân thanh cảm ơn.

   
  8771 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận