Lấy chồng công an

Chủ đề   RSS   
 • #420478 03/04/2016

  HCM22

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lấy chồng công an

  Cho mình hỏi nếu lý lịch ổn. Ngoại trừ ông ngoại mình từng bị đi tù 2 năm vì có hành vi trộm cắp tài sản từ năm 1979 và ông đã mất năm 1985 thì mình có được lấy chồng là công an không ?

   
  4390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #420838   06/04/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1671 lần


  Trường hợp này không được bạn nhé!

  Bạn có thể xem chi tiết tại đây

   
  Báo quản trị |  
 • #421754   15/04/2016

  trangfantasi
  trangfantasi

  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/03/2016
  Tổng số bài viết (70)
  Số điểm: 2476
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 30 lần


  Chào bạn. 

  lý lịch phải được xét 3 đời. ông ngoại của bạn bị đi tù 2 năm. tuy nhiên, theo như quy định về xóa án tích thì ông bạn đã được xóa án tích. nên theo mình, không sao đâu bạn nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #422893   26/04/2016

  lamchuot
  lamchuot

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2016
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Chào bạn,

  Trường hợp của bạn mình xin tư vấn cụ thể như sau:

  Tại Điều 63 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về xóa án tích như sau:
                                                                        
  “ Người bị kết án được xoá án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 67 của Bộ luật này.
  Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và được Toà án cấp giấy chứng nhận.”
   
  Cũng tại Điều 64 của bộ luật này quy định về . Đương nhiên được xoá án tích
  Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:
   
  “1. Người được miễn hình phạt.
   
  2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:
   
  A) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;
  B) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;
  C) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;
  D) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.”

  Ông bạn đã ra tù hơn 3 năm trước khi mất, thuộc trường hợp điểm b, khoản 2 Điều 64 đương nhiên được xóa án tích, vì vậy không ảnh hưởng đến việc bạn lấy chồng công an.

  Thân!

  Dương Thị Thanh Lam

   
  Báo quản trị |  
 • #482798   20/01/2018

  kimgam2708
  kimgam2708
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2017
  Tổng số bài viết (295)
  Số điểm: 4885
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 69 lần


  Theo điều 70 Bộ luật hình sự 2015:

  "Đương nhiên được xóa án tích

  1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại  Bộ luật hình sự 2015 khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

  2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

  b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

  c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

  d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

  Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

  3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

  4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này."

  Trường hơp ông ngoại bạn ra tù 3 năm rồi mới mất do đó đã được dương nhiên xóa án tích rồi bạn nhé, và cũng trở thành như người bình thường, nên theo mình bạn vẫn có thể lấy chồng công an được nhé.

   
  Báo quản trị |