Lấy báo giá lập dự toán

Chủ đề   RSS   
 • #438940 18/10/2016

  ddmon

  Sơ sinh


  Tham gia:18/10/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Lấy báo giá lập dự toán

  Chào luật sư.

  Theo TT06 hướng dẫn lập DT của Bộ XD:
  Điều 6 K2a: 2. Xác định chi phí thiết bị

  a) Chi phí thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị từ thiết kế công nghệ, xây dựng và giá mua thiết bị tương ứng. Giá mua thiết bị theo báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc theo giá thị trường tại thời điểm tính toán, hoặc của công trình có thiết bị tương tự (công suất, công nghệ, xuất xứ) đã và đang thực hiện.

  PHỤ LỤC SỐ 4

   

  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng)

  Tai K2:Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của địa phương không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng không có trong công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng.

   

  Luật sư tư vấn giúp "theo giá thị trường" cụ thể như thế nào thì đúng luật, các cấp thẩm định thường yêu cầu 03 báo giá nếu vật tư, thiết bị không có trong công bố giá  của địa phương hoặc có nhưng không phù hợp .

  Thanks

   
  8925 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận