DanLuat 2015

Lao động nước ngoài làm việc dưới 01 năm có phải đóng BHXH?

Chủ đề   RSS   
 • #513205 30/01/2019

  NgocHoLaw
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (236)
  Số điểm: 1585
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 19 lần


  Lao động nước ngoài làm việc dưới 01 năm có phải đóng BHXH?

  Nghị định 143/2018/NĐ-CP đã quy định đối tượng bắt buộc phải đóng BHXH đối với lao động người nước ngoài, thế nhưng trên thực tế, doanh nghiệp và cơ quan quản lý vẫn chưa rõ một số đối tượng có thuộc diện phải bắt buộc đóng BHXH hay không.
   
  Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
   
  1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.
   
  Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy đinh:
   
  1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
   
  Theo quy định này thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
   
  Theo quy định trên thì có thể hiểu đối với trường hợp lao động nước ngoài có thời gian làm việc dưới theo hợp đồng mà thời hạn làm việc dưới 01 năm thì sẽ không bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.
   
  280 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #513211   30/01/2019

  Vậy nếu những người lao động nước ngoài này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như bạn đã trình bày thì nếu họ muốn tham gia thì họ có thể tham gia tham cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giống như người Việt Nam hay không??

   
  Báo quản trị |  
 • #513295   31/01/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (236)
  Số điểm: 1585
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 19 lần


  baotoan2703 viết:

  Vậy nếu những người lao động nước ngoài này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như bạn đã trình bày thì nếu họ muốn tham gia thì họ có thể tham gia tham cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giống như người Việt Nam hay không??

  Theo quy định tại Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
   
  1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:
   
  a) Ốm đau;
   
  b) Thai sản;
   
  c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
   
  d) Hưu trí;
   
  đ) Tử tuất.
   
  2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:
   
  a) Hưu trí;
   
  b) Tử tuất.
   
  Như vậy, theo quy định trên thì BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Mình chưa bàn đến vấn đề lao động nước ngoài có được tham gia BHXH tự nguyện hay không. Tuy nhiên, việc tham BHXH tự nguyện đối với người lao động nước ngoài thật sự không đem lại lợi ích cho họ vì đơn giản họ không định cư lâu dài tại Việt Nam. Nên quyền lợi họ hưởng được từ BHXH tự nguyện là rất ít.
   
  Báo quản trị |  
 • #513296   31/01/2019

  mongtho83
  mongtho83
  Top 200
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2130
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 42 lần


  Theo như quy định trên có thể hiểu rằng nếu người lao động nước ngoài giao kết với người sử dụng lao động trong nước hợp đồng nếu từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc so với người lao động Việt nam đây cũng được xem là một điểm mở.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-