Lao động nữ đi làm sớm hơn 4 tháng nghỉ thai sản được không?

Chủ đề   RSS   
 • #555676 25/08/2020

  Lao động nữ đi làm sớm hơn 4 tháng nghỉ thai sản được không?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 157 Bộ luật Lao động 2012, quy định trước khi hết thời gian nghỉ thai sản lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng, khi đáp ứng điều kiện luật định.

  Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

  Đồng thời, tại Điều 40 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014:

  “Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

  1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

  b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý”

  Như vậy, theo nguyên tắc thì người sử dụng lao động và người lao động có quyền tự do thỏa thuận về việc đi làm lại. Tuy nhiên, thỏa thuận này phải phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, lao động nữ chỉ có thể quay lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng như quy định trên, nên khi ít hơn thời gian này sẽ không phù hợp với quy định của pháp luật.

  Đối với trường hợp người lao động nữ nghỉ thai sản ít nhất 4 tháng có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động quay lại làm việc. Người sử dụng lao động không chỉ trả lương cho những ngày đi làm việc sớm mà còn phải trả trợ cấp thai sản cho lao động nữ đó. Cách thức chi trả các khoảng này do hai bên cũng thỏa thuận là chi trả bằng tiền mặt hay là chuyển khoản.

   

   
  358 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #555733   26/08/2020

  Để tăng thêm thu nhập, người lao động có thể đi làm trong thời gian nghỉ sinh (đi làm sớm hơn quy định). Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   
  Báo quản trị |