Làm sổ đỏ cho đất sử dụng ổn định trước năm 1993

Chủ đề   RSS   
 • #397523 25/08/2015

  phungducha1973

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Làm sổ đỏ cho đất sử dụng ổn định trước năm 1993

  Chào luật sư,

  Ngày 14/04/2006, gia đình tôi đã được UBND phường sở tại cấp xấy xác nhận về nguồn gốc, diễn biến và thời gian sử dụng nhà - đất và đưa ra kết luận : "Thời gian ông P.V.S sử dụng nhà và đất ổn định từ tháng 3 năm 1973 tới nay. Hiện không vi phạm qui hoạch, không có tranh chấp. Nhà và đất của ông P.V.S đủ điều kiện để UBND quận N.Q xét cấp giấy phép xây dựng".

  Sau đó nhà tôi đã được UBND quận cấp giấy phép xây dựng. Và gia đình tôi đã xây nhà 3 tầng/Diện tích mặt bằng: 42m2

  Xin hỏi luật sư : Nay nhà tôi muốn làm sổ đỏ thì có phải nộp tiền sử dụng đất không ?

  Trân trọng cảm ơn!

   
  35382 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #397666   26/08/2015

  luatsunhadat
  luatsunhadat

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/08/2015
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 12 lần


  Do thông tin bạn cung cấp còn chưa đầy đủ nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể vấn đề của bạn.

  Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo những quy định dưới đây để đối chiếu xem trường hợp của bạn có phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ hay không.

  Điều 100 (Luật Đất đai 2013): Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất: 

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất (như bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi...)

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ (sổ kiến điền, sổ mục kê...).

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 6 (Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014): Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai:

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

  a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

  2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Với những thông tin trên hy vọng bạn có thể xác định được trường hợp của gia đình mình có phải nộp tiền sử dụng đất hay không. Nếu còn thắc mắc hoặc muốn được tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc liên hệ trực tiếp với tôi theo sđt 096 9920 558, tôi sẵn sàng tư vấn chi tiết cho bạn.

  Chúc bạn sức khỏe và thành công.

  Thân ái.

  Tư vấn chuyên sâu về nhà, đất:

  096 9920 558

  http://luatsunhadat.com.vn/

   
  Báo quản trị |  
 • #397715   27/08/2015

  phungducha1973
  phungducha1973

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính chào luật sư,

  Gia đình tôi đang làm thủ tục xin cấp sổ đỏ cho ngôi nhà của mình đang ở ổ định từ năm 1973 đến giờ.

  Về nguồn gốc đất như trong đơn xác nhận, bố tôi đã trình bày là cụ Tịnh là bác của mẹ tôi có cho bố mẹ tôi mảnh đất đang sử dụng làm bếp và vườn. Hiện cụ đã mất.

  Từ năm 1973 đến nay gia đình tôi sống ổn định trên mảnh đất này và không vi phạm pháp luật về đất đai.

  Ngày 14/04/2006, gia đình tôi đã được UBND phường sở tại cấp xấy xác nhận về nguồn gốc, diễn biến và thời gian sử dụng nhà - đất và đưa ra kết luận : "Thời gian ông Phùng Văn Sơn sử dụng nhà và đất ổn định từ tháng 3 năm 1973 tới nay. Hiện không vi phạm qui hoạch, không có tranh chấp. Nhà và đất của ông Phùng Văn Sơn đủ điều kiện để UBND quận N.Q xét cấp giấy phép xây dựng".

  Sau đó nhà tôi đã được UBND quận N.Q cấp giấy phép xây dựng.

  Xin hỏi luật sư : Nay gia đình tôi muốn làm sổ đỏ mảnh đất này thì có phải nộp tiền sử dụng đất không ?

  Tôi xin gửi bản scan hồ sơ đính kèm : Giấy phép xây dựng và Giấy xác nhận nguồn gốc nhà đất. Rất mong được luật sư tư vấn.

  Trân trọng cảm ơn!

  Phùng Đức Hà.GPXD1GPXD2GPXD3Giay xac nhan

   
  Báo quản trị |  
 • #397856   28/08/2015

  saomaivang
  saomaivang
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/06/2015
  Tổng số bài viết (124)
  Số điểm: 929
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 37 lần


  Chào bạn.

  theo những thông tin bạn đã cung cấp thì gia đình bạn không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP 

  "Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

  Về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất bạn có thể tham khảo tại Quyết định 1394/2015/ QĐ-UBND do UBND thành phố Hải Phòng ban hành ngày 25/06/2015

  Mọi thắc mắc cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ: 0976850129

  Email: baotrotuphap01@gmail.com

  Ad: 17t4 Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn saomaivang vì bài viết hữu ích
  phungducha1973 (28/08/2015)
 • #397966   29/08/2015

  luatsunhadat
  luatsunhadat

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/08/2015
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 12 lần


  Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND thành phố Hải Phòng thì hạn mức diện tích đất ở tối đa giao cho các hộ gia đình tại các phường của thành phố là 100m2. Diện tích đất của gia đình bạn chỉ có 42,1m2 là nằm trong hạn mức. Vì vậy trường hợp của gia đình bạn khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất nhé.

  Chúc gia đình bạn sức khỏe và hạnh phúc. 

  Tư vấn chuyên sâu về nhà, đất:

  096 9920 558

  http://luatsunhadat.com.vn/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsunhadat vì bài viết hữu ích
  phungducha1973 (29/08/2015)