Làm sao để đưa chi phí thuê lao động hợp đồng thời vụ vào chi phí hợp lý của công ty?

Chủ đề   RSS   
 • #540252 29/02/2020

  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (514)
  Số điểm: 3406
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 68 lần


  Làm sao để đưa chi phí thuê lao động hợp đồng thời vụ vào chi phí hợp lý của công ty?

  Cho hỏi, hiện tại bên mình có thuê nhân viên thời vụ, do tính chất công việc không cố định nên không ký hợp đồng vậy làm sao để đưa chi phí thuê nhân viên thời vụ vào chi phí hợp lý của công ty?


   Căn cứ Điều 16 Bộ luật Lao động 2012quy định về Hình thức hợp đồng lao động như sau:

  "1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói."

  Theo đó, các công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì các bên có thể không cần giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản mà chỉ cần bằng thỏa thuận miệng. Như vậy, pháp luật không bắt buộc các bên phải lập hợp đồng bằng văn bản trong trường hợp này do đó anh/chị cũng không cần phải lo lắng về vấn đề không ký hợp đồng.

  Đối với trường hợp này, chi phí thuê nhân viên thời vụ vẫn sẽ được đưa vào chi phí được trừ nếu như có chứng từ chi trả khoản tiền lương này theo quy định Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTCđược sửa đổi bởi Điều 4Thông tư 96/2015/TT-BTC. 

   

   

   
  537 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận