DanLuat 2015

Làm phụ lục HĐLĐ

Chủ đề   RSS   
 • #81720 09/02/2011

  tamdn88

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Làm phụ lục HĐLĐ

  Cơ quan em ký HĐLĐ rồi nhưng con phần ăn ca là bửa trưa của nhân viên thì em định đưa vào phụ lục HĐLĐ nhưng không biết mẫu nào cho đúng giúp em với a.

  Cảm ơn nhiều!

   
  2333 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #82619   13/02/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13533)
  Số điểm: 93306
  Cảm ơn: 3056
  Được cảm ơn 4691 lần
  SMod

  Chào bạn. Phụ lục hợp đồng làm theo mẫu thống nhất ban hành kèm theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

  #0000ff; font-family: arial;">MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  #0000ff; font-family: arial;">Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  #0000ff; font-family: arial;">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  #0000ff;">..... , ngày..... tháng..... năm ....

  #0000ff;">Tên đơn vị:.......

  #0000ff;">Số:....................

  #0000ff;">PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  #0000ff;">Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:............................ Quốc tịch:......................

  #0000ff;">Chức vụ:......................................................................................................

  #0000ff;">Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:.....................

  #0000ff;">Địa chỉ:.........................................................................................................

  #0000ff;">Và một bên là Ông/Bà:......................................... Quốc tịch:......................

  #0000ff;">Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại.........................................................

  #0000ff;">Nghề nghiệp (2):...........................................................................................

  #0000ff;">Địa chỉ thường trú:.......................................................................................

  #0000ff;">Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... tại...................................................

  #0000ff;">Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại.........................

  #0000ff;">Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

  #0000ff;">1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

  #0000ff;">.....................................................................................................................

  #0000ff;">.....................................................................................................................

  #0000ff;">2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

  #0000ff;">.....................................................................................................................

  #0000ff;">.....................................................................................................................

  #0000ff;">Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

  #0000ff;">Người lao động

  #0000ff;">(Ký tên)

  #0000ff;">Ghi rõ Họ và Tên

  #0000ff;">Người sử dụng lao động

  #0000ff;">(Ký tên, đóng dấu)

  #0000ff;">Ghi rõ Họ và Tên

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-