Làm mất hoá đơn đỏ

Chủ đề   RSS   
 • #473023 31/10/2017

  Làm mất hoá đơn đỏ

  Tháng 7/2017 này bên mình có Thanh tra Tc, khi đem hứng từ qua cho bên tài chính kiểm tra thì phát hiện bị mất hoá đơn đầu vào tháng 8/2016. Nhưng bên Tc đã kiểm tra 1 lần và vẫn còn, nhưng khi đem về trả cho đơn vị mình thì bị mất, mình đã qua hỏi bên TC nhưng bên đó nói không có. Trong thông báo đưa về cho đơn vị cũng không có ghi là không có HĐ, nên mình có báo qua bên TC nhưng bên TC không nhận là có thấy HĐ, nay mình hỏi là như vậy trách nhiệm thuộc về ai, cách xử lý như thế nào, trường hợp này có thuộc vào làm mất chứng từ trong thời gian lưu trữ hay k, bị xử phạt như thế nào, mình xin cảm ơn!!!!

   
  2987 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kjmphuong2010@gmail.com vì bài viết hữu ích
  trang_u (31/10/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #473035   31/10/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1684 lần


  Chào bạn , bạn xem cách xử lý hóa đơn bị mất tại Thông tư 39/2014/TT-BTC nhé:

  Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

  2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

   
  Báo quản trị |