Ký quỹ 100 triệu đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Chủ đề   RSS   
 • #545464 05/05/2020

  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 18 lần


  Ký quỹ 100 triệu đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

  Theo nội dung của Quyết định, người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS thì phải tiến hành ký quỹ trước khi đi. Số tiền ký quỹ là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng với thời hạn là 5 năm 6 tháng. Cụ thể tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định 12/2020/QĐ-TTg:

  Điều 3. Thực hiện ký quỹ

  ...

  2. Mức tiền ký quỹ là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng."
   
  " Điều 4. Thời điểm ký quỹ, ngân hàng ký quỹ và thời hạn ký quỹ
   
  ...
   
  2. Thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng."

  Việc thực hiện ký quỹ nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng hợp đồng và về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động của người lao động.

  Bên cạnh đó, pháp luật cũng có sự thay đổi về thời hạn ký quỹ. Cụ thể ở Quyết định 12/2020/QĐ-TTg quy định về thời hạn ký quỹ là 05 năm 06 tháng. Trước đó, tại Thông tư liên tịch 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 đã quy định về thời hạn ký quỹ là 05 năm 04 tháng.

  Trong 35 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động phải ký quỹ tại Ngân hành Chính sách xã hội trên địa bàn nơi đăng ký thường trú.

  Xem chi tiết tại Quyết định 12/2020/QĐ-TTg của Chính phủ. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/5/2020

   
  640 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận