Kỷ luật viên chức

Chủ đề   RSS   
  • #372384 03/03/2015

    Kỷ luật viên chức

    Một giáo viên do vi phạm những điều đảng viên không dược làm nên bị kỷ luật đảng với hình thức Cảnh cáo, vậy về phía nhà nước, thủ trưởng đơn vị có kỷ luật về mặt nhà nước không?

     
    2457 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận