Kỷ luật người lao động

Chủ đề   RSS   
  • #523269 16/07/2019

    Kỷ luật người lao động

    Trường hợp bên công ty C có cán bộ làm việc bên mảng kế toán tài chính, người này sai phạm (liên quan đến tiền nhưng k đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự) bên C Tổng giám đốc quyết định giao cho C thành lập hội đồng kỷ luật để kỹ luật chị này. Tuy nhiên, chị này đang có thai, anh có biết theo căn cứ pháp luật nếu người lao động đang có thai thì không đc kỷ luật cũng như không được xa thải. Làm sao để kỷ luật bên chị kế toán này.

    Căn cứ theo quy định Khoản 4 Điều 123 Và Điều 155 BLLĐ 2012 thì người sử dụng lao động không được kỷ luật sa thải:

    • Người sử dụng lao dộng không được sa thải hoặc đơn phương châm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi . trừ trường hợp người lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt đồng
    • Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì lao động nữ không bị xử lý kỷ luật lao động
    • Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động không được sa thải lao động nữ mang thai.

    Vì vậy trong trường hợp chị kế toán sai phạm nhưng do đang mang thai theo quy định Khoản 4 Điều 123 và Điều 155 Bộ Luật Lao động 2012 thì công ty không được kỷ luật sa thải

    Theo Điều 124 BLLĐ 2012 thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

    - Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.

    - Khi hết thời gian quy định tại các Điểm a, b ,c Khoản 4 Điều 123, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

    - Khi hết thời gian quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 123, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

    => Như vậy trong thời gian mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì bạn sẽ không bị xử lý kỷ luật. Khi hết thời hạn này thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết nhưng nếu trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày con bạn đủ 12 tháng tuổi mà công ty tiến hành kỷ luật thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật theo hình thức tương ứng

    Vậy nên dựa vào Điều 124 thời hiệu xử lý kỷ luật công ty C có thể chờ con chị kế toán đủ 12 tháng tuổi trở lên thì tùy vào mức độ sai phạm mà kỷ luật theo hình thức tương ứng.

    Mong mọi người góp ý cảm ơn. 

     
    769 | Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
    hrh2ft (19/07/2019) ThanhLongLS (17/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận