Kỷ luật giáo viên tại trường tiểu học thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo huyện

Chủ đề   RSS   
 • #425737 27/05/2016

  Kỷ luật giáo viên tại trường tiểu học thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo huyện

  Thưa Luật sư, cho em hỏi

  - Thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét kỷ luật viên chức là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

  - Thẩm quyền ra Quyết định hình thức kỷ luật viên chức là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

   
  6406 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #427634   14/06/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1145 lần


  Bạn tham khảo quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

  Điều 14. Thẩm quyền xử lý kỷ luật

  1. Đối với viên chức quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

  2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

  => Trường hợp này là hiệu trưởng nhé.

  Điều 16. Hội đồng kỷ luật

  1. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 14 Nghị định này quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng.

  2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật:

  a) Hội đồng kỷ luật chỉ họp khi có đủ các thành viên tham dự;

  b) Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua bỏ phiếu kín;

  c) Cuộc họp Hội đồng kỷ luật phải có biên bản ghi ý kiến của các thành viên dự họp và kết quả bỏ phiếu kiến nghị hình thức kỷ luật áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm pháp luật.

  3. Hội đồng kỷ luật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 19. Quyết định kỷ luật

  1. Trình tự ra quyết định kỷ luật:

  a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi người có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 14 của Nghị định này;

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng kỷ luật, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật hoặc kết luận viên chức không vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

  c) Trường hợp vi phạm của viên chức có tình tiết phức tạp thì người có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

  d) Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì người có thẩm quyền xử lý kỷ luật có trách nhiệm ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức vi phạm pháp luật.

  =>ra quyết định kỷ luật sẽ do Hội đồng kỷ luật  

   
  Báo quản trị |  
 • #427697   14/06/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  TRUTH viết:

  =>ra quyết định kỷ luật sẽ do Hội đồng kỷ luật  

  Bạn viết nhầm câu này rồi đó. Ra quyết định kỷ luật sẽ do người đứng đầu (hiệu trưởng) cơ.

   
  Báo quản trị |