Kỷ luật cán bộ công chức

Chủ đề   RSS   
 • #61940 24/09/2010

  viethoans

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kỷ luật cán bộ công chức

  Mọi người có thể cho tôi biết một văn bản đầy đủ về việc quyết định kỷ luật cán bộ công chức được không ?

  Cảm ơn nhiều
  Cập nhật bởi admin ngày 02/10/2010 10:33:36 AM
   
  28271 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #61941   24/09/2010

  viethoans
  viethoans

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  luật sư có thể cho tôi biết một trường hợp mà văn bản có hiệu lực trở về trước được không? cảm ơn luật sư !
   
  Báo quản trị |  
 • #62424   28/09/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3552 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi #0072bc;">viethoans
  Văn bản có hiệu lực về trước:
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được thông qua ngày 19/6/2009, công bố ngày 29/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

  Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH12 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (thông qua ngày 19/6/2009) quy định:

  "Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được công bố:
  a) Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm các tội quy định tại khoản 3 Điều 111, khoản 4 Điều 139, khoản 4 Điều 153, khoản 3 Điều 180, khoản 4 Điều 197, khoản 3 Điều 221, khoản 4 Điều 289 và khoản 4 Điều 334 của Bộ luật hình sự.
  Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người được nêu tại điểm này nhưng chưa thi hành thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình xuống hình phạt tù chung thân;
  b) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện một trong các hành vi sau đây:
  b.1. Sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 199 của Bộ luật hình sự;
  b.2. Ở lại nước ngoài trái phép quy định tại Điều 274 của Bộ luật hình sự;
  b.3. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả quy định tại Điều 131 của Bộ luật hình sự;
  b.4. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 171 của Bộ luật hình sự, trừ hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;
  c) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện một trong các hành vi sau đây, trừ trường hợp có yếu tố định tội khác:
  c.1. Hành vi quy định tại khoản 1 các điều 137, 138, 139, 278 và 280 của Bộ luật hình sự mà tài sản bị chiếm đoạt có giá trị dưới hai triệu đồng;
  c.2. Hành vi quy định tại khoản 1 các điều 279, 283, 289, 290 và 291 của Bộ luật hình sự mà tài sản phạm tội có giá trị dưới hai triệu đồng;
  c.3. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 140 mà tài sản bị chiếm đoạt có giá trị dưới bốn triệu đồng;
  c.4. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 141 của Bộ luật hình sự mà tài sản bị chiếm giữ trái phép có giá trị dưới mười triệu đồng;
  c.5. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 143 mà thiệt hại có giá trị dưới hai triệu đồng;
  c.6. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 161 mà số tiền trốn thuế dưới một trăm triệu đồng;
  c.7. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 248 mà số tiền hoặc hiện vật đánh bạc có giá trị dưới hai triệu đồng;
  d) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 các điều 171, 182, 183, 184, 185, 191 và 248 của Bộ luật hình sự theo tình tiết “đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm”, hành vi quy định tại khoản 1 các điều 224, 225 và 226 của Bộ luật hình sự theo tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm”;
  đ) Trong trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản này, nếu vụ án đang được điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại; trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì họ được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;
  e) Những người đã chấp hành xong hình phạt hoặc được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt còn lại quy định tại điểm đ khoản này thì đương nhiên được xoá án tích".

  Như vậy, quy định của Nghị quyết này đã làm cho một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự có hiệu lực trở về trước.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #62427   28/09/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3552 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi #0072bc;">viethoans
  Mẫu quyết định xử lý kỷ luật

  TÊN ĐƠN VỊ                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số:         /QĐ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc xử lý kỷ luật Ông (Bà) …

  [Tên cơ quan (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị)……]

   

              - Căn cứ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội.

              - Căn cứ quyết định số ……/…….., ngày .….tháng …... năm …… của ……………….. v/v thành lập Cơ quan …………………………………… (Nếu là cơ quan dân cử thì ghi: Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân do Quốc hội thông qua ngày…).

              - Căn cứ Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;

              Xét tính chất và mức độ vi phạm của Ông (bà) ………………………………

              Về việc …………………………………………………………………………….

              Theo đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức.

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

              Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) ……………………………. là ……

  ……………………………. bằng hình thức ………………………………………..

  vì ………(1)

              Điều 2. Các Ông (bà) Chánh văn phòng (Trưởng phòng Hành chánh ……) và Ông (bà) ………………………………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   

   

                                                                                          THỦ TRƯỞNG

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

   

  (1)

   

  - Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

  - Vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm.

  - Vi phạm pháp luật bị Tòa án tuyên là có tội hoặc bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về hành vi vi phạm pháp luật

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #62610   30/09/2010

  vidutayeunhau
  vidutayeunhau

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/09/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  luật sư cho biết trong trường hợp nào thì cá nhân, tổ chức nước ngoài là chủ thể của vi phạm hành chính?
   
  Báo quản trị |