Ký lại hợp đồng làm việc cho viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #325475 28/05/2014

  Ký lại hợp đồng làm việc cho viên chức

  Xin luật sư tư vấn giúp tôi:

  Tôi đang làm ở đơn vị sự nghiệp nhà nước, hiện cơ quan tôi đang rà soát để ký lại hợp đồng làm việc không xác định cho viên chức vào làm trước năm 2003 theo đúng hướng dẫn của Nghị định 29/2012/NĐ-CP

  "Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại khoản 2, Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và khoản 2, Điều 18 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng."

  Tuy nhiên tôi đang rất phân vân về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: lấy thời điểm ký lại hay thời điểm tuyển viên chức đó.

  Xin tư vấn giúp tôi.

  Xin chân thành cảm ơn./.

   
  2885 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ