Ký kết hợp đồng giữa công ty mẹ và công ty con

Chủ đề   RSS   
 • #196019 23/06/2012

  Ký kết hợp đồng giữa công ty mẹ và công ty con

  Gửi luật sư,

  Nếu công ty mẹ là một công ty cổ phần và công ty con là một công ty TNHH một thành viên, thì giữa 2 công ty có thể ký kết hợp đồng được không?

  Đồng thời xin luật sư cho biết em có thể tìm hiểu vấn đề này thông qua quy định hay văn bản pháp lý nào?

  Em xin chân thành cảm ơn.

  Minh Hiếu.

   
  26189 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #196025   23/06/2012

  luatsuduytam
  luatsuduytam
  Top 500
  Male
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2012
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1309
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 86 lần


  Chào bạn.

  Luật doanh nghiệp 2005 quy định rõ các quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con tại Điều 147 như sau:

  1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

  2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

  3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

  Trong trường hợp này thì người quản lý của công ty phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó. Trong trường hợp thiệt hại xảy ra mà công ty mẹ không đền bù cho công ty còn thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con. Nếu hoạt động kinh doanh do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

  Thân chào bạn

  Luật sư NGUYỄN DUY TÂM

  Công ty Luật Hợp Danh QUỐC VIỆT

  ĐC: 53 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  ĐT: 061 3600436

  DĐ: 0917 179737

  Email: lsduytam@yahoo.com

   
  Báo quản trị |  
 • #197523   29/06/2012

  hoanglyly
  hoanglyly

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/04/2012
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Chào bạn papa_bear!

  Về nội dung bạn hỏi, tôi xin bổ sung một số ý kiến sau:

  Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định: Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

  Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng bạn cần phải chú ý quy định tại Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2005 (Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty TNHH 01 thành viên là tổ chức với chủ sở hữu Công ty (trường hợp này, công ty mẹ là công ty cổ phần, là chủ sở hữu Công ty TNHH 01 thành viên) phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết).

  Thân chào bạn!

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư NGUYỄN DUY TÂM - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC VIỆT

ĐC: 215B Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 061 3600436 Fax: 061 3918588 - DĐ: 0979 889908 - Email: lsduytam@yahoo.com.