Ký hợp đồng lao động với một nhóm người

Chủ đề   RSS   
 • #526994 30/08/2019

  hoangthai090895
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 838
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  Ký hợp đồng lao động với một nhóm người

   Theo quy định tại điều 18 Bộ luật lao động 2012 Người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động với một nhóm người đối với các công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm đại diện giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

  Những người ủy quyền trong nhóm lao động phải lập giấy ủy quyền bao gồm các nội dung sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của người lao động nhận ủy quyền; Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của từng người lao động trong nhóm ủy quyền; Nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

  Người được ủy quyền thực hiện việc ký hợp đồng cho nhóm người lao động cần chuẩn bị danh sách người lao động tham gia hợp động với các thông tin người lao động như : họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động trong nhóm.

  Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động thay mình. Khi giao kết hợp đồng lao động người ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền và lưu giấy ủy quyền kèm theo hợp đồng lao động.

   

   
  1331 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #527891   08/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 78 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Ví dụ cụ thể trong các trường hợp công nhân làm tại các công trình xây dưng, thợ xây thường ký HĐLĐ theo nhóm người. Đây là công việc theo mùa vụ, do đó thường có một người đại diện đứng ra ký Hợp đồng lao động với chủ nhà như quy định tại Điều 18, Bộ luật lao động 2012.

   
  Báo quản trị |