Ký hợp đồng cộng tác viên với một số lao động vậy thì tính thuế TNCN thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #502038 13/09/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Ký hợp đồng cộng tác viên với một số lao động vậy thì tính thuế TNCN thế nào?

  Về hợp đồng cộng tác viên thì hiện tại không có khái niệm quy định. Việc ký hợp đồng như thế nào là do các bên tự thỏa thuận. Nếu hợp đồng có những nội dung quy định tại Điều 23 Bộ luật lao động 2012 thì được coi là hợp đồng lao động. 

  Đồng thời theo Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì: 

  "Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

  1. Khấu trừ thuế

  b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân..."

  Theo đó, chị căn cứ vào thời gian ký kết hợp đồng cộng tác viên để xác định cách tính thuế TNCN theo từng trường hợp cụ thể.

   
  1194 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận