Ký hợp đồng 5 tháng có được hưởng phép năm?

Chủ đề   RSS   
 • #497549 22/07/2018

  Ký hợp đồng 5 tháng có được hưởng phép năm?

  Chi Trần Thị B hỏi: Tôi vừa ký hợp đồng lao động với công ty sản xuất mì gói được 5 tháng. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy không phù hợp với công ty này. Hỏi: tôi có được trả tiền nghỉ phép năm khi chưa làm đủ 12 tháng không?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật lao động 2012:

  "Điều 111. Nghỉ hằng năm
   
  1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
   
  a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
   
  b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
   
  c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
   
  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.
   
  3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
   
  4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm."
   
  Theo quy định tại Điều 114 Bộ luật lao động 2012:
   
  "Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ
   
  1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.
   
  2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền"
   
  Như vậy, trường hợp chị làm 5 tháng thì chị được hưởng tiền tương ứng với 5 ngày phép năm theo quy định của pháp luật.

   

   
  1266 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận