Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền

Chủ đề   RSS   
 • #537632 21/01/2020

  Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền

  Các hoá đơn, chứng từ kế toán, tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế mà người ký văn bản không đúng thẩm quyền (Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1498/TCT-PCCS ngày 24/4/2006) thì không được coi là hoá đơn, chứng từ kế toán và văn bản giao dịch hợp pháp.

  Khi phát hiện các hoá đơn, chứng từ kế toán, tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế thuộc trường hợp trên thì:

  - Đối với các hoá đơn, chứng từ kế toán được phát hiện thì không được coi là hoá đơn, chứng từ hợp pháp để xác định quyền và nghĩa vụ về thuế của cơ sở kinh doanh.

  - Đối với các tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác được phát hiện thì yêu cầu cơ sở kinh doanh khắc phục sai sót và nộp bản thay thế. Thời Điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế được coi là thời Điểm nộp tờ khai và văn bản giao dịch. Nếu tính đến thời Điểm nộp bản thay thế mà quá thời hạn pháp luật quy định đối với việc nộp loại tờ khai, văn bản giao dịch đó thì cơ quan thuế phải xử phạt về hành vi chậm nộp theo quy định của pháp luật.

   

  Link tham khảo:

  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2826-TCT-PCCS-su-dung-chu-ky-khac-tren-cac-chung-tu-ke-toan-van-ban-giao-dich-voi-co-quan-thue-13554.aspx

   

   
  605 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận