Kinh phí đầu tư phát tiển y tế địa phương tối đa 22500 tỷ đồng

Chủ đề   RSS   
 • #466412 31/08/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 69 lần


  Kinh phí đầu tư phát tiển y tế địa phương tối đa 22500 tỷ đồng

  Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu đầu tư phát tiển y tế địa phương không vượt quá 22500 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2020 là nội dung được đề cập tại Quyết định 1267/QĐ-TTg. Cụ thể: 

  Tổng số vốn thực hiện Chương trình là 19.829 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 22.500 tỷ đồng), trong đó:

  - Vốn ngân sách nhà nước:

  + Vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương là 2.389 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 5.060 tỷ đồng).

  + Vốn ODA và viện trợ: 4.940 tỷ đồng.

  + Vốn ngân sách địa phương và xổ số kiến thiết: 10.000 tỷ đồng.

  - Nguồn vốn khác:

  + Vốn tín dụng đầu tư phát triển: 2.000 tỷ đồng.

  + Vốn huy động hợp pháp khác: 500 tỷ đồng.

  Với tổng số vốn trên hi vọng sẽ đạt được các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020 gồm:

  - Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ đầu tư các cơ sở y tế công lập tại địa phương thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

  - Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020:

  + Góp phần đạt chỉ tiêu 26,5 giường bệnh/10.000 dân.

  + Tiếp tục tập trung đầu tư, hoàn thành 64 dự án chuyển tiếp đã được đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2015 nhưng chưa hoàn thành do thiếu vốn và triển khai thực hiện tối thiểu 28 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 và tăng lên khi được bổ sung nguồn ngân sách trung ương nhưng tối đa không quá 52 dự án.

  Quyết định 1267/QĐ-TTg ban hành ngày 25/8/2017.

   

   
  1668 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận