DanLuat 2015

kinh doanh cá thể ngành nghề photocopy

Chủ đề   RSS   
 • #430428 11/07/2016

  kinh doanh cá thể ngành nghề photocopy

  Kính gửi hội đồng Luật sư.

  hội đồng cho em được hỏi một số câu hỏi sau ạ
   
  1 - hiện tại gia đình em đang làm cửa hàng photocopy trên địa bàn phường a - quận b, có đăng ký kinh doanh
  do lượng khách ít, thu nhập không ổn định nên em muốn mở thêm một địa điểm khác ở phường c - cùng quận b trong 1 thành phố
  em để vợ con em làm để duy trì còn em làm ở tiệm mới
  câu hỏi là: thủ tục em cần phải làm những gì?
  2- khi em làm ở nơi mới, do chủ nhà báo giá điện sử dụng thông qua công tơ của chủ nhà quá cao so với mức giá điện kinh doanh mà nhà nước quy định
  do vậy em muốn lắp đường điện riêng
  em đã mua dậy, công tơ mới, giờ em cần phải làm thủ tục gì để được lắp điện.
  3- gia đình em làm 2 địa điểm em nêu trên, gia đình e mới có 1 cháu đang còn nhỏ, thu nhập chưa có dư, bố mẹ đẻ em ở quê đã trên 60 tuổi, cũng phải phụ cấp thêm cho ông bà. Vậy em phải đóng những mức phí nào, khoản thế nào?
  rất mong được hội đồng luật sư trả lời chi tiết để em hiểu rõ hơn về trường hợp cụ thể của em
  em xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các luật sư. chúc toàn thể hội đồng luật sư sức khỏe, thành công!
  thân ái!
   
  5437 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #430621   13/07/2016

  Haduyen20794
  Haduyen20794

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn!

  Dựa trên các thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin tư vấn để cho bạn tham khảo như sau:

  Căn cứ vào Mục 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/06/2006 Quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thì dịch vụ in là loại dịch vụ kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

  I. Trả lời cho câu hỏi thứ nhất của bạn, đó là vấn đề thủ tục mở cửa hàng photocopy:

  Thứ nhất, phải khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy: Căn cứ theo Điều 25 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/06/2014 Quy định về hoạt động in:

  "1. Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với Ủy bannhân dân cấp huyện.

  2. Việc khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Cơ sở dịch vụ photocopy gửi tờ khai qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  b) Tờ khai được lập thành 02 (hai) bản theo mẫu quy định.

  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định.

  4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

  5. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mẫu tờ khai quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này."

  Thứ hai, về trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 52 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp:

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Số vốn kinh doanh;

  d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

  Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

  Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

  Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

  b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

  c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

  3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

  Thứ ba, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/09/2009 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:

  "1. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

  a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

  b) Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);

  c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

  d) Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

  2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan Công an phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  3. Phí, lệ phí cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính."

  II. Trả lời cho câu hỏi thứ 2 của bạn:

  Để lắp đặt công tơ riêng và đăng ký giá kinh doanh. Anh cần chuẩn bị các giấy tờ sau và đến phòng giao dịch khách hàng của Điện lực để làm thủ tục mua điện:

  1.      Giấy đề nghị mua điện (Theo mẫu của Điện lực)

  2.      01 bản sao Hợp đồng thuê nhà dài hạn (từ 01 năm trở lên)

  3.      01 bản sao của Giấy phép kinh doanh

  4.      01 Bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dung điện

  III. Trả lời cho câu hỏi thứ 3 của bạn: Những mức phí, khoản thuế phải đóng:

  Quán photocopy của bạn được coi là một hình thức đăng ký kinh doanh theo thủ tục kinh doanh hộ gia đình. Do vậy, những loại thuế mà bạn phải nộp được xác định như sau:

  Thuế môn bài là một loại lệ phí bắt buộc. Cửa hàng của bạn phải thực hiện tùy vào doanh thu của cửa hàng theo quy định tại Mục 2 văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC

  Thuế khoán (Thuế TNCN và thuế GTGT):

  Nếu doanh thu của cửa hàng bạn từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì cửa hàng bạn không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/06/2015 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

  Nếu doanh thu của bạn trên 100 triệu đồng/năm thì bạn sẽ phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Hoạt động photocopy thuộc dịch vụ không gắn với hàng hóa nên áp dụng tỷ lệ thuế GTGT là 5% và thuế TNCN là 2%.

  Bạn sẽ được áp dụng quy định về Giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Điều 19 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân của Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 12/12/2012.

   

   

   

   

  Hà Duyên

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-