Kinh doanh bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #530544 08/10/2019

  nvandan

  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:08/10/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kinh doanh bất động sản

  Tôi xin hỏi:

  Kinh doanh bất động sản thì yêu cầu về vốn là bao nhiêu và có bắt buộc bỏ vào tài khoản ngân hàng không hay là chỉ cần đăng ký trên sổ sách là được?

   
  849 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #530546   08/10/2019

  Thứ nhất, về vấn đề vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Căn cứ Điều 3 Nghị định 76/2015NĐ-CP

  “Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

  a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

  b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

  2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.”

  Như vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên và kinh doanh dịch vụ bất động sản thì không yêu cầu vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ.

  Thứ hai, về vấn đề vốn pháp định

  Căn cứ Điều 4 Nghị định 76/2015/NĐ-CP

  Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

  Và căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP

  Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

  2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

  Như vậy, theo quy định hiện hành doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận mức vốn pháp định (không phải chứng minh vốn pháp định bằng văn bản xác nhận tài khoản của Ngân hàng khi thành lập doanh nghiệp).Và mức vốn pháp định của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã; doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

  Một số thông tin trao đổi cùng bạn!

   
  Báo quản trị |