Kiện lại vụ án hành chính.

Chủ đề   RSS   
 • #231082 04/12/2012

  thanhnampd

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2012
  Tổng số bài viết (43)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Kiện lại vụ án hành chính.

  Thưa các thành viên trên diễn đàn. Tôi bị trả đơn kiện và hướng dẫn nên khiếu nại, xong rồi khởi kiện. Sau hồi tranh luận với phó chánh án, tôi về. Nay tôi muốn đưa sự việc ra diễn đàn để tranh luận.

  Quyết định của toà án phúc thẩm: Giữ nguyên Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính, lý do người khởi kiện chưa thực hiện việc khiếu nại trong thời gian từ khi nhận quyết định từ ngày 24/9/2009 đến ngày 01/7/2011. Tôi đồng ý.

  Bây giờ (ngày 05/12/2012), tôi khởi đơn kiện lại và căn cứ vào khoản 1 Điều 121 Luật tố tụng hành chính, tức là: "khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết lại vụ án hành chính đó, nếu việc khởi kiện này không có gì khác với vụ án đã bị đình chỉ về người khởi kiện, người bị kiện và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại các điểm b, d và g khoản 1 Điều 109, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 120..."

  Trường hợp của tôi, bị đình chỉ theo điểm d Điều 109 "chưa có đủ điều kiện khởi kiện vụ án hành chính."Tôi muốn khởi kiện lại, không cần khiếu nại và áp dụng khoản 1 Điều 121 Luật tố tụng Hành chính. Nhưng họ lý giải rằng: kiện lại phải có đủ điều kiện, đó là phải qua khiếu nại. Nếu không đồng ý việc trả lại đơn có quyền khiếu nại lên trên.

  Tôi buâng khuâng!? Tại sao không áp dụng Luật tố tụng hành chính mà nhận đơn giải quyết, lại đi vòng lại như thời trước kia, thời khi chưa có Luật tố tụng hành chính có hiệu lực từ ngày 01/7/2011?

  Chào thân ái!

  Thanh Năm. Email: thanhnampdn@gmail.com

   
  12537 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #231497   06/12/2012

  thanhnampd
  thanhnampd

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2012
  Tổng số bài viết (43)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Cảm ơn. Tôi cảm thấy toà không ưu ái vụ án này, tôi sẽ khiếu nại Chánh án.

  Thanh Năm. Email: thanhnampdn@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #231506   06/12/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 825
  Được cảm ơn 1348 lần
  Moderator

   

  thanhnampd viết:

   

  Thưa các thành viên trên diễn đàn. Tôi bị trả đơn kiện và hướng dẫn nên khiếu nại, xong rồi khởi kiện. Sau hồi tranh luận với phó chánh án, tôi về. Nay tôi muốn đưa sự việc ra diễn đàn để tranh luận.

  Quyết định của toà án phúc thẩm: Giữ nguyên Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính, lý do người khởi kiện chưa thực hiện việc khiếu nại trong thời gian từ khi nhận quyết định từ ngày 24/9/2009 đến ngày 01/7/2011. Tôi đồng ý.

  Bây giờ (ngày 05/12/2012), tôi khởi đơn kiện lại và căn cứ vào khoản 1 Điều 121 Luật tố tụng hành chính, tức là: "khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết lại vụ án hành chính đó, nếu việc khởi kiện này không có gì khác với vụ án đã bị đình chỉ về người khởi kiện, người bị kiện và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại các điểm b, d và g khoản 1 Điều 109, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 120..."

  Trường hợp của tôi, bị đình chỉ theo điểm d Điều 109 "chưa có đủ điều kiện khởi kiện vụ án hành chính."Tôi muốn khởi kiện lại, không cần khiếu nại và áp dụng khoản 1 Điều 121 Luật tố tụng Hành chính. Nhưng họ lý giải rằng: kiện lại phải có đủ điều kiện, đó là phải qua khiếu nại. Nếu không đồng ý việc trả lại đơn có quyền khiếu nại lên trên.

  Tôi buâng khuâng!? Tại sao không áp dụng Luật tố tụng hành chính mà nhận đơn giải quyết, lại đi vòng lại như thời trước kia, thời khi chưa có Luật tố tụng hành chính có hiệu lực từ ngày 01/7/2011?

  Chào thân ái!

   

   

  Trường hợp của bạn phải làm đơn khiếu nại trước khi làm đơn khởi kiện.

  vì trường hợp của bạn rơi vào Điều 3 Nghị quyết56/2010/NQ-HĐTP

   

  "Điều 3

  Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

  Điều 3 Nghị quyết 56 được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị quyết01/2011/NQ-HĐTP:

   

  "Điều 4. Điều kiện thụ lý khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai quy định tại Điều 3 NQ số 56

  1. Toà án chỉ thụ lý giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai (nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật đất đai năm 2003) quy định tại Điều 3 NQ số 56 khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Việc khởi kiện được thực hiện trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01-7-2011);

  b) Người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01-6-2006 đến ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01-7-2011) mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và họ chưa khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân hoặc đã khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân, nhưng Toà án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

  2. Đối với trường hợp Tòa án đã ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án nêu tại điểm b khoản 1 Điều này và đương sự có đơn khởi kiện thì Tòa án căn cứ vào Điều 3 NQ số 56 để thụ lý giải quyết.

  3. Khi thụ lý giải quyết các khiếu kiện quy định tại Điều 3 NQ số 56 và được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, ngoài việc yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ theo quy định tại Điều 72 của Luật tố tụng hành chính thì phải yêu cầu người khởi kiện cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc họ đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01-6-2006 đến ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực. Trường hợp người khởi kiện không thể cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc họ đã thực hiện việc khiếu nại thì Toà án yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cung cấp cho mình tài liệu, chứng cứ về việc người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại và hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có). Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo là người khởi kiện chưa thực hiện việc khiếu nại thì Toà án không thụ lý giải quyết.

  4. Việc giải quyết các khiếu kiện theo quy định tại Điều 3 NQ số 56 và được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

  Theo đó, nếu vụ việc của bạn rơi vào khoảng thời gian từ ngày 1/06/2006 tới ngày 1/07/2011 thì bạn phải làm đơn khiếu nại trước, sau đó mới khởi kiện được.

  Nếu xét tới thời điểm này thì vụ việc của bạn sẽ không đủ điều kiện để được thụ lý nữa đâu.

   

  Cập nhật bởi anhdv352 ngày 06/12/2012 03:56:28 CH

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #231551   06/12/2012

  thanhnampd
  thanhnampd

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2012
  Tổng số bài viết (43)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Nếu không được thụ lý, thì bây giờ khiếu nại, rồi khởi kiện được chứ?

  Thanh Năm. Email: thanhnampdn@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #233014   13/12/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 825
  Được cảm ơn 1348 lần
  Moderator

  Bây giờ, dù có khiếu nại cũng khó được giải quyết. Bởi lẽ, thời hạn khiếu nại có thời gian nhất định. Giờ mình có viết đơn khiếu nại thì cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ có căn cứ để bác (vì hết thời hạn khiếu nại để giải quyết). Hơn nữa, nếu họ biết bạn viết đơn khiếu nại vì mục đích khởi kiện lại càng không bao giờ họ giải quyết cho bạn. Đồng thời, một điều quan trọng là thời hạn để bạn khởi kiện đã hết rồi (một năm kể từ ngày 1/07/2011).

  Khi thấy quyền lợi của mình bị xâm hại thì người bị thiệt hại phải có hành động ngay lúc đó để phản đối. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, họ chấp nhận nó vì lo sợ hoặc vì cái lợi trước mắt mà không khiếu nại. Đến khi thấy mọi người xung quanh khiếu nại, khởi kiện đạt được mục đích thì lúc đó mới cuống lên đi khiếu nại, khởi kiện. Lúc này đã không còn kịp nữa rồi.

  Nếu bạn làm vụ này, bạn cứ thử viết đơn khiếu nại xem họ có giải quyết theo con đường khiếu nại cho mình hay không. Nếu không thì đành phải chịu thôi.

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #233050   13/12/2012

  thanhnampd
  thanhnampd

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2012
  Tổng số bài viết (43)
  Số điểm: 590
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Mình sẽ không khiếu nại, vì Quyết đinh bồi thường này hết thời hiệu khiếu nại. Còn một con đường duy nhất là khởi kiện lại với đối tượng khởi kiện là Quyết đinh cưỡng chế, vì Quyết định này có khiếu nại và có Quyết định trả lời khiếu nại. (Điều 3 Nghị quyết 56 được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị quyết01/2011/NQ-HĐTP:)

  Thanh Năm. Email: thanhnampdn@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #528656   20/09/2019

  tôi hỏi nội dung như sau các luật sư cho ý kiến: tôi khởi kiện quyết định cho nghĩ việc đến nay hơn một năm rồi tòa thu lý ngày 5 thang 11 năm 2008, sau đó tòa đình chỉ vụ an lý do theo điều 143 người khởi kiện triệu tập hơp mà không có mặt, nhưng thực tế tòa không gửi giấy triệu tập về địa chỉ nơi tôi gửi đơn mà chỉ niêm yết tại UBND xã nơi tôi ở ,vậy  tôi có quyền khởi kiện lại hay không vì hiện nay thời hiệu khởi kiện đã hết. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lehungvy1980 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/09/2019)