Kiểm soat cửa khẩu

Chủ đề   RSS   
  • #345718 21/09/2014

    Kiểm soat cửa khẩu

    Mọi người cho hỏi: quy định kiểm soat người ở cửa khẩu là như thế nào với??
     
    1966 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận