Khung tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

Chủ đề   RSS   
 • #504053 06/10/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (760)
  Số điểm: 19369
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 679 lần


  Khung tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

  Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  Theo đó, Khung tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được quy định như sau:

  a) Các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

  - Công tác chính trị tư tưởng

  - Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ

  - Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:

  - Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

  b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (được lượng hóa cụ thể)

  Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị.  

  - Kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc.

  c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

  Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng bao gồm:

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  - Hoàn thành nhiệm vụ

  - Không hoàn thành nhiệm vụ

  Xem chi tiết hướng dẫn: TẠI ĐÂY

   

   
  2816 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #504082   06/10/2018

  DuTiepKhac
  DuTiepKhac
  Top 150
  Male
  Lớp 10

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (535)
  Số điểm: 12834
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 145 lần


  Tiêu chí đánh giá đảng viên hiện nay mặc dù được hướng dẫn nhưng còn rất chung chung và mang nặng hình thức hơn là đánh giá thực chất. Bản tự kiểm được sử dụng xuyên suốt qua các năm nhiều khi chỉ thay ngày tháng năm rồi nộp. Nhiều đảng viên không có biểu hiện vẫn được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đánh giá không đúng chất lượng đảng viên cũng có ảnh hưởng đến công tác cán bộ, dẫn đến bổ nhiệm người không có năng lực vào bộ máy nhà nước....!

   

   
  Báo quản trị |