Không thông báo kết quá tố giác

Chủ đề   RSS   
 • #383119 14/05/2015

  Không thông báo kết quá tố giác

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp:

       Quá 9 tháng kể từ ngày tố giác mà CA quận không thông báo kết quả giải quyết tố giác cho người đã tố giác biết thì như vậy CA quận thực hiện có đúng qui định của pháp luật không?

       Tôi chỉ muốn biết cho rõ vấn đề chứ không làm gì phức tạp đâu.

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  2961 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #393992   27/07/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Bạn có thể xem trong Luật tố cáo 2011 nhé:

  Điều 21. Thời hạn giải quyết tố cáo

  1. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

  2. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

  Điều 24. Kết luận nội dung tố cáo

  1. Căn cứ vào nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo phải kết luận bằng văn bản về nội dung tố cáo.

  2. Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung sau đây:

  a) Kết quả xác minh nội dung tố cáo;

  b) Kết luận việc tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; xác định trách nhiệm của từng cá nhân về những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần;

  c) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (nếu có).

  Điều 25. Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo

  Sau khi có kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau:

  1. Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì phải thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật;

  2. Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

  3. Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Điều 26. Gửi kết luận nội dung tố cáo

  1. Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo. Việc gửi văn bản phải đảm bảo không tiết lộ thông tin về người tố cáo và bảo vệ bí mật nhà nước.

  2. Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo thì người giải quyết tố cáo gửi thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo. Thông báo kết quả giải quyết tố cáo phải nêu rõ kết luận nội dung tố cáo, việc xử lý người bị tố cáo, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước.

  3. Người giải quyết tố cáo phải gửi kết luận nội dung tố cáo cho cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan cấp trên trực tiếp.

   
  Báo quản trị |  
 • #395337   06/08/2015

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50853
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3555 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  vodinhchau viết:

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp:

       Quá 9 tháng kể từ ngày tố giác mà CA quận không thông báo kết quả giải quyết tố giác cho người đã tố giác biết thì như vậy CA quận thực hiện có đúng qui định của pháp luật không?

       Tôi chỉ muốn biết cho rõ vấn đề chứ không làm gì phức tạp đâu.

  Chào bạn!

  Trường hợp bạn hỏi, Công an quận (mà cụ thể là Cơ quan điều tra Công an quận) đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

  Theo quy định tại Điều 103 BLTTHS thì trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, Cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp sự việc bị tố giác có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

  Kết quả giải quyết tố giác phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo cho người đã tố giác tội phạm biết.

  Sự việc bạn nêu đã quá thời hạn giải quyết tố giác từ lâu mà Cơ quan điều tra không thông báo kết quả giải quyết tố giác cho bạn là vi phạm quy định tại điều luật nói trên.

  Trân trọng!

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |