Không quá 03 cấp phó với mỗi cơ sở giáo dục đại học công lập

Chủ đề   RSS   
 • #493982 12/06/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (728)
  Số điểm: 26680
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 869 lần


  Không quá 03 cấp phó với mỗi cơ sở giáo dục đại học công lập

  Là nội dung được đưa ra tại dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

  Theo đó, Vị trí việc làm cấp phó gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành được quy định như sau:

  - Mỗi cơ sở giáo dục đại học công lập có không quá 03 cấp phó của người đứng đầu. Trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

  - Phân hiệu của trường đại học có tối đa 02 phó giám đốc phân hiệu phù hợp với yêu cầu hoạt động của phân hiệu.

  - Mỗi khoa có không quá 02 phó trưởng khoa để giúp trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Đối với khoa được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có quy mô trên 500 sinh viên chính quy thì có thể bổ sung 01 hoặc 02 phó trưởng khoa, nhưng phải được sự đồng ý của hội đồng trường.

  - Mỗi phòng chức năng và tương đương của cơ sở giáo dục đại học công lập có không quá 03 cấp phó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập, được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

  Dự thảo còn đưa ra danh mục khung vị trí việc làm đối với:

  - Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  - Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  - Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  Các định mức số lượng người làm việc với vị trí công việc, định mức giảng viên bình quân,..

  >> > Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm:

   

   
  980 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận