DanLuat
×

Thêm bình luận

Không được chuyển đổi vị trí việc làm của CB, công chức nếu không thuộc 03 trường hợp sau

(TuyenBig)

  •  6978
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…