không được cấp sổ đỏ khi người giáp biên không kí

Chủ đề   RSS   
 • #59680 05/09/2010

  levanvutru

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  không được cấp sổ đỏ khi người giáp biên không kí

  xin tổng chào các Anh Chị
  Em có một thắc mắc như sau muốn nhờ các Anh Chị hiểu luật giúp giùm em.
  Số là gia đình em đang định làm sổ đỏ mảnh đất đang dùng trước năm1993, nhưng khi đo đạt hoàn tất thì có người hàng xóm không chiệu kí giáp biên mặc dù đã đông ý với ranh giới do cán bộ phòng tài nguyên môi tườngđo.
  Người hàng xóm này do có mâu thuẫn cá nhân với gia đình nên không chịu kí. Vì vậy ma gia đình em không làm được sổ đỏ nhà đất. Em không hiểu phải giả quyết thế nào nên mong quí anh chị chỉ cách giup em với !

   Mong Quí Anh Chị giúp đỡ
  Cập nhật bởi manhtamvt ngày 13/09/2010 10:17:08 AM chỉnh cỡ chữ
   
  12282 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #59828   07/09/2010

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 200
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Giải quyết theo mục 6.6 Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 2-8-2007 của Bộ Tài nguyên – Môi trường :

  "
  6.6. Ranh giới thửa đất được xác định khi đo vẽ bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận theo quy định như sau:

  a) Trường hợp thửa đất xin cấp Giấy chứng nhận có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất (mô tả các mốc ranh giới hoặc ghi kích thước từng cạnh thửa) với các thửa đất liền kề và hiện trạng đường ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có thì đường ranh giới thửa đất được xác định theo giấy tờ đó;

  b) Trường hợp thửa đất xin cấp Giấy chứng nhận không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc có một trong các loại giấy tờ đó nhưng không thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề hoặc hiện trạng đường ranh giới của thửa đất đã thay đổi so với đường ranh giới thể hiện trên giấy tờ đó thì việc xác định ranh giới thửa đất thực hiện như sau:

  - Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này;

  - Sau mười (10) ngày kể từ ngày nhận được bản mô tả, nếu người nhận bản mô tả không có đơn tranh chấp về ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đó;

  c) Các cơ quan có trách nhiệm lập hồ sơ địa chính và giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận không được buộc người làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận lấy xác nhận của người sử dụng đất liền kề.

  Trường hợp người sử dụng thửa đất liền kề vắng mặt dài ngày thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất đó cho Ủy ban nhân dân cấp xã để gửi cho người sử dụng đất liền kề; trường hợp đến khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất liên quan đến đường ranh giới đó mà chưa gửi được bản mô tả cho người sử dụng đất liền kề thì Ủy ban nhân dân cấp xã ghi xác nhận vào đơn xin cấp Giấy chứng nhận “Chưa gửi được bản mô tả thửa đất cho…(ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất liền kề vắng mặt)”. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi thông báo ba lần trong thời gian không quá mười (10) ngày trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương về việc xác định ranh giới chung của các thửa đất; chi phí cho việc thông báo được tính chung trong chi phí cấp Giấy chứng nhận và được lấy từ nguồn ngân sách. Sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không có đơn tranh chấp của người sử dụng đất liền kề thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đó;

  d) Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì Đơn vị đo đạc có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để giải quyết theo quy định của pháp luật đất đai và ranh giới thửa đất được đo đạc theo kết quả giải quyết tranh chấp đó.

  Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng và đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp sử dụng đất thành hai (02) bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để giải quyết." 

  Cập nhật bởi manhtamvt ngày 13/09/2010 10:16:22 AM Cập nhật bởi admin ngày 07/09/2010 02:38:23 PM, chỉnh cỡ chữ

  We can do !

   
  Báo quản trị |  
 • #60190   09/09/2010

  levanvutru
  levanvutru

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trước tiên xin cảm ơn Anh đã giúp em
  sau em xin hỏi thêm Anh về vấn đề này nữa
  vốn mảnh đất này của Ông Bà em để lại, nên chưa làm sổ đỏ .
  Thời gian gần đây em định làm sổ đỏ nên mới yêu cầu làm sổ
  Do co mâu thuẫn nên khi  đo đạt chủ hộ giáp biên chỉ ghi mà không chiệu kí
  mà họ chỉ ghi vài dòng như sau:
  - Thứ nhất không có vợ con ở nhà
  - Thứ hai Đất do UBND xã quảng lý, không cho gia đingf tôi lam sổ đỏ
  ghi chú: giữa hai chủ đất đã thống nhất theo biên bản, nhưng chưa thỏa thuận đạt bút kí, yêu cầu cần có sự thống nhất của gia đình
   Ông giáp biên của em ghi vậy đó
  vì đất ổng ở ổng cũng chưa có sổ đỏ nên ổng làm khó em vậy đó
  với lý do thứ 2 của ông ta em có thể dựa vào đó để xin xác nhận của UBD xã được không ?
  nếu như UBND xã không giải quyết thì em phải trình đơn lên đau nữa
  vì phòng tài nguyên môi trường Huyện đã hứa là sẽ làm việc với ông đó một lần nữa nhưng theo luật thì việc yêu cầu giải quyết đó  có thời hạn hay không hay là phải chờ, mà em đã chờ gần năm tháng nay mà giấy tờ vẫn còn ở địa phương vì chưa kí được giáp biên
  em thực sự bối rối vì không biết phải dựa vào đâu để làm tiếp tục
  chẳn lẻ gia đình em phải sông lo sợ vì không có sổ đỏ ngôi nhà duy nhất này hay sao
  Xin anh đọc vào chia sẻ giúp em và gia đình em những thắc mắc dài dong trên
  Xin chân thành cảm ơn và chúc anh sức khỏe !
   
  Báo quản trị |  
 • #60202   09/09/2010

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 200
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Vấn đề này bạn phải nhờ đến UBND xã ( địa chính xã) can thiệp, như phần tô đậm phần trên của thông tư qui định rất rõ, đơn vị đo đạc chuyển bản mô tả đến các hộ và yều cầu họ ký là đã nhận bản mô tả (có nghĩa không cần thiết ký vào bản mô tả), nếu sau 10 ngày không có đơn về tranh chấp ranh giới thửa đất thì ranh giới sẽ được xác định theo bản mô tả đó.

  Vì vậy ông hàng xóm viết gì trên bản mô tả mà không làm đơn khiếu nại (tranh chấp), thì sau 10 ngày các cơ quan có trách nhiệm lập hồ sơ địa chính và giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận.
  Cập nhật bởi admin ngày 10/09/2010 09:58:01 AM Cập nhật bởi manhtamvt ngày 09/09/2010 11:57:22 PM sửa lỗi chính tả

  We can do !

   
  Báo quản trị |  
 • #60214   10/09/2010

  levanvutru
  levanvutru

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin Cảm ơn anh nhiều
   
  Báo quản trị |  
 • #75697   28/12/2010

  levanvutru
  levanvutru

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Anh!
  Xin cho em hỏi trường hợp của của em như sau:
  Số là em đã em đã được UBND xã xét hồ sơ về việc cấp đất như em đã nói ở trên khi em hỏi anh lần trước
  Nhưng xã xét là nhà lam năm 1995 va duyệt cho gia đình em đề nghị phòng Tài nguyên huyện cấp sổ đỏ với 2 loại đất là ONT và đất CLN.
  Nguồn gốc đất mà xã xác nhận là tự khai hoan, và lâu nay gia đình em dù chưa có sổ đỏ nhưng vẫn nộp thuế nhà đất.
  Và gia đình còn có một thửa vườn có sổ đỏ đất ở khác.
  Vậy em xin hỏi anh là gia đình em lam sổ đỏ lần này có phải nộp thuế chuyển đổi mục đích hay không và xin anh tư vấn giúp em về nghị định nào của Chính Phủ về việc trên.
  Em Xin chân thành Cảm Ơn.
                                                                          
   
  Báo quản trị |