Không có mã số thuế TNCN, không được làm cam kết mẫu 23/BCK-TNCN.

Chủ đề   RSS   
 • #226074 13/11/2012

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Không có mã số thuế TNCN, không được làm cam kết mẫu 23/BCK-TNCN.

  TỔNG CỤC THUẾ

  CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

  Số:8330/CT-TTHT

  V/v Thuế thu nhập cá nhân

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng 10   năm 2012

   

   

   

   

   

   

  Kính gửi:Công ty TNHH Alpha Việt Nam

  Đ/chỉ: 204 Nơ Trang Long, p.12, Q.Bình Thanh

  Mã số thuế : 0303534716

   

  Trả lời văn bản số 92/CV - AV ngày 19/10/2012 của Công ty về thuế thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Điều 1 Thông tư số113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN.

  “ Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

  - Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

  Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.

  Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

    - Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu  đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm, tổ chức chi trả thu nhập vẫn phải cung cấp danh sách và thu nhập của những người chưa đến mức khấu trừ thuế cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  - Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên  mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng

  - Căn cứ Điều 22 Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

  “1. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách nhà nước.

  2. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

  3. Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo, quyết định của cơ quan thuế ”.

  Trường hợp Công ty có ký hợp đồng thuê lao động dưới 3 tháng nếu mỗi lần chi trả theo hợp đồng từ 1.000.000 đồng trở lên, Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập (đối với cá nhân có mã số thuế) và 20% (đối với cá nhân không có mã số thuế). Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất khoản thu nhập từ Công ty và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn nêu trên để Công ty tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Những cá nhân không có mã số thuế không được làm cam kết.

  Trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian thử việc (thời gian làm việc chưa đủ 3 tháng) thì Công ty tạm khấu trừ thuế theo quy định trên và cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động tự làm thủ tục quyết toán thuế vào cuối năm. Thời hạn nộp số tiền thuế tạm khấu trừ chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

  Nơi nhận:

  -   Như trên;

  -   P.KT Thuế số 2;

  -   P.PC;

  -   Web Cục Thuế;

  -   Lưu: HC, TTHT;

  2429 – 16388/12  mthu.    

   

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Thị Lệ Nga

   

   

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  55977 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #226076   13/11/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3772 lần


  Cảm ơn BV đã đọc văn bản giúp nhiều người :'(. Cái này có ý nghĩa thời sự đối với công việc hiện tại của mình. Nhạy cảm!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  tranthibichvan_tax06 (13/11/2012)
 • #252374   02/04/2013

  hoaxuongrong155
  hoaxuongrong155

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2011
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 750
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 6 lần


  Mình thấy công văn này nội dung chưa thỏa dáng đối với thông tư113/2011/TT-BTC.

  Trong thông tư nêu rõ:

  "Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

  - Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)

  Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.

  Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

    - Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu  đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm, tổ chức chi trả thu nhập vẫn phải cung cấp danh sách và thu nhập của những người chưa đến mức khấu trừ thuế cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  - Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên  mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng."

  Như tinh thần của thông tư trên thì Những cá nhân thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (bao gồm đã có MST CN hay không có MST CN) nếu ước tính thu nhập trong năm chưa đến mức phải nộp thuế thì đều có thể làm cam kết theo mẫu23/CK-TNCN. Đọc toàn bộ nội dung thông tư113/2011/TT-BTC mình không hề thấy có nội dung nói rằng không có MST thì không được làm cam kết.

  Câu cuối của thông tư: 

  "1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2011. Bãi bỏ các hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân trái với hướng dẫn tại Thông tư này"

  Mình nghĩ công văn này chưa đúng với nội dung thông tư, xin cùng mọi người bàn luận và chia sẻ. 

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hoaxuongrong155 vì bài viết hữu ích
  Hoahonggai8805 (24/04/2013) abcland (29/05/2013)
 • #265014   29/05/2013

  minhvan2728
  minhvan2728

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/09/2008
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 375
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  Công văn Số: 9966/CT-TTHT ngày 20 tháng 12 năm 2012 và Công văn số 2435/TCT-TNCN ngày 9/7/2012 đều hướng dẫn: "cá nhân không có mã số thuế làm cam kết thì phải có số chứng minh nhân dân"

    TỔNG CỤC THUẾ

  CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 9966/CT-TTHT

  TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2012

  V/v: Thuế thu nhập cá nhân

   

   

  Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

  Địa chỉ: 102 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

  Mã số thuế: 0300408946

   

  Trả lời văn bản số 1595/CV-TST ngày 03/12/2012 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính về Thuế TNCN:

            “Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền luơng, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

  + Áp dụng mức khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đaị lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đaị lý xổ số).

  Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.

  Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ  thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm, tổ chức chi trả thu nhập vẫn phải cung cấp danh sách và thu nhập của những người chưa đến mức khấu trừ thuế cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  + Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng”.

  - Căn cứ văn bản số 2435/TCT-TNCN ngày 9/7/2012 của Tổng Cục thuế về việc thuế thu nhập cá nhân.

  Trường hợp Công ty nếu ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động từ 3 tháng trở xuống với mức chi trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì áp dụng mức khấu trừ 10% trên thu nhập đối với cá nhân có mã số thuế (hoặc 20% đối với cá nhân không có mã số thuế), trường hợp người lao động có làm bản cam kết mẫu số 23/BCK-TNCN theo hướng dẫn nêu trên thì Công ty không khấu trừ thuế TNCN. (Lưư ý: trường hợp cá nhân không có mã số thuế làm cam kết thì phải có số chứng minh nhân dân).

  Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động từ 3 tháng trở lên thì phải tính khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng và người lao động được kê khai giảm trừ gia cảnh nếu có mã số thuế.

  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

   

  Nơi nhận:

  • Như trên
  • P.KT1
  • Phòng PC
  • Web Cục Thuế
  • Lưu: VT, TTHT

  2841-300025/2012-ntn

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trần Thị Lệ Nga

   

   

   

  Nhận hoàn thiện sổ sách kế toán, báo cáo thuế, BCTC, xin hạn mức ngân hàng khu vực Hà Nội

  Liên hệ: Mr Minh 0904862702

   
  Báo quản trị |  
 • #266162   01/06/2013

  Theo tinh thần công văn trên thì tôi chưa thấy quy định nào về " không có mã số thuế TNCN thì không được làm cam kết theo mẫu 23/... trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #266840   04/06/2013

  minhvan2728
  minhvan2728

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/09/2008
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 375
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 12 lần


  Xin lỗi, bạn để ý phần mình bôi xanh (do không để ý nên lại bôi xanh cả đoạn) nó hướng dẫn rất rõ là:

  "Trường hợp Công ty nếu ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động từ 3 tháng trở xuống với mức chi trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì áp dụng mức khấu trừ 10% trên thu nhập đối với cá nhân có mã số thuế (hoặc 20% đối với cá nhân không có mã số thuế), trường hợp người lao động có làm bản cam kết mẫu số23/BCK-TNCN theo hướng dẫn nêu trên thì Công ty không khấu trừ thuế TNCN. (Lưư ý: trường hợp cá nhân không có mã số thuế làm cam kết thì phải có số chứng minh nhân dân).

  Nhận hoàn thiện sổ sách kế toán, báo cáo thuế, BCTC, xin hạn mức ngân hàng khu vực Hà Nội

  Liên hệ: Mr Minh 0904862702

   
  Báo quản trị |  
 • #293392   25/10/2013

  dinhhai.acc
  dinhhai.acc

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2012
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 0 lần


  Sẽ có 2 trường hợp xảy ra.

  TH1: 1 trong 2 công văn kia có vấn đề, có gì đó không đúng sự thật như bản gốc bằng giấy

  TH2: Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh có vấn đề và bà Phó tổng cục cũng có vấn đề khi ký 2 văn bản khoảng thời gian đều nằm trong quý 4 mà nội dung lại trái ngược nhau

   
  Báo quản trị |