Không có Công đoàn cơ sở có được đăng ký nội quy lao động không ?

Chủ đề   RSS   
 • #368667 22/01/2015

  hieutb06

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2015
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Không có Công đoàn cơ sở có được đăng ký nội quy lao động không ?

  Tôi đang làm nhân sự ở một công ty trong lĩnh vực du lich. Công ty tôi đang định tiến hành đăng ký nội quy lao động (đã dự thảo xong nhưng có hai vấn đề mắc là:

  Thứ nhất: Bên tôi vì ít người có 15 người nên lãnh đạo bên tôi không muốn thành lập Công đoàn cơ sở nhưng vẫn muốn có nội quy lao động. Rất mong luật sự hướng dẫn tôi có cách nào để đăng ký được không ? Vì tôi đọc thấy hồ sơ phải có bản thỏa thuận của Công đoàn nộp kèm  theo

  Thứ hai: Khi xử lý kỷ luật lao động nếu không có Công đoàn cơ sở thì có tiến hành họp kỷ luật người lao động được không ?

  Rất mong Luật sư giúp đỡ

   
  7348 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #384611   22/05/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 150
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Không có công đoàn tại cơ sở thì bạn có thể liên hệ với công đoàn cấp trên để họ cử người đại diện xuống hỗ trợ cơ quan bạn. Cả kỷ luật cũng vậy bạn nhé

  Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

  Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

  2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

  Nghị định 05/2015/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |