DanLuat 2015

KHÔNG cấp Giấy Chứng Nhận QSDĐ Mới cho NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

Chủ đề   RSS   
 • #316781 04/04/2014

  phuonghanhtv

  Female
  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  KHÔNG cấp Giấy Chứng Nhận QSDĐ Mới cho NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

  Công ty Lương Thực (là doanh nghiệp nhà nước) mang 02 Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất - có chỉnh trang 4 phía sau là: "nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất" - ký hợp đồng ủy quyền cho Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp - tiến hành các trình tự thủ tục đúng Pháp luật về Bán Đấu Giá Tài Sản.

  Khách hàng trúng đấu giá - mang hồ sơ qua văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - làm giấy chứng nhận Quyền Sử Dụng Mới

  anh nhân viên nhận hồ sơ, viện dẫn: Điểm b Khoản 2 Điều 61 của Nghị định 181 về Đất Đai - từ chối không tiếp nhận hồ sơ.

  Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 3 của Nghị định số 199/2004/NĐ-CP  ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ - về "Quy chế Quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác"

  Khách hàng trúng đấu giá đã mua được tài sản hợp pháp. Vậy, bên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Từ Chối Nhận Hồ Sơ - là Đúng hay Sai ???

  Rất mong nhận được sự tư vấn giúp đỡ của anh chị em Dân Luật gần xa !!!

   
  2497 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #316816   05/04/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31521
  Cảm ơn: 920
  Được cảm ơn 1899 lần


  phuonghanhtv viết:

  Công ty Lương Thực (là doanh nghiệp nhà nước) mang 02 Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất - có chỉnh trang 4 phía sau là: "nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất" - ký hợp đồng ủy quyền cho Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp - tiến hành các trình tự thủ tục đúng Pháp luật về Bán Đấu Giá Tài Sản.

  Khách hàng trúng đấu giá - mang hồ sơ qua văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - làm giấy chứng nhận Quyền Sử Dụng Mới

  anh nhân viên nhận hồ sơ, viện dẫn: Điểm b Khoản 2 Điều 61 của Nghị định 181 về Đất Đai - từ chối không tiếp nhận hồ sơ.

  Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 3 của Nghị định số 199/2004/NĐ-CP  ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ - về "Quy chế Quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác"

  Khách hàng trúng đấu giá đã mua được tài sản hợp pháp. Vậy, bên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Từ Chối Nhận Hồ Sơ - là Đúng hay Sai ???

  Rất mong nhận được sự tư vấn giúp đỡ của anh chị em Dân Luật gần xa !!!

  Chào bạn.

  VPĐKQSDĐ từ chối cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá vì vi phạm Điểm b Khoản 2 Điều 61 của Nghị định 181 là có cơ sở. Kiểm tra lại nếu đúng thì phải chấp nhận.

  "Khách hàng trúng đấu giá đã mua được tài sản hợp pháp" nhưng về "hình thức" mua bán không đúng quy định : không thuộc trường hợp bán đấu giá, giao dịch đó bị vô hiệu; Giao dịch vô hiệu thì các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên gây thiệt hại phải bồi thường; Người có lỗi trong trường hợp này có thể sẽ là người bán và Cty đấu giá.

   
  Báo quản trị |  
 • #316854   05/04/2014

  phuonghanhtv
  phuonghanhtv

  Female
  Sơ sinh

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn.

  Nghị định 199 về Ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước - ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004. Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 16 ghi rõ: 

  Điều 16. Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn

  1. Công ty được quyền chủ động và có trách nhiệm nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được; các khoản đầu tư dài hạn không có nhu cầu tiếp tục đầu tư để thu hồi vốn.

  3. Việc nhượng bán tài sản được thực hiện thông qua tổ chức bán đấu giá  hoặc do công ty tự tổ chức thực hiện công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Trường hợp giá trị tài sản nhượng bán nhỏ, thì Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thoả thuận nhưng không thấp hơn giá thị trường. Mức cụ thể được ghi trong Điều lệ của công ty.

  Công ty LƯƠNG THỰC là công ty Nhà Nước. Nghị định 199 Ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước - là - vô dụng ???

   
  Báo quản trị |  
 • #316866   05/04/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31521
  Cảm ơn: 920
  Được cảm ơn 1899 lần


  Chào bạn.

   Nghị định số 199/2004/NĐ-CP  ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ -quy định về "Quy chế Quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác". 

  Nghị định 181 ngày 29/10/2004 VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI nên VP.ĐKQSDĐ tất nhiên phải căn cứ vào nghị định 181 vì dây là VBQPPL chuyên ngành.

  Đất đai là tài sản của toàn dân, người dân chỉ có quyền sử dụng, việc chuyễn nhượng phải tuân theo một trình tự nhất định.

  Nếu Cty Lương Thực vẫn muốn "bán", người mua vẫn muốn "mua" thì toàn bộ Hồ sơ đấu giá có thể xem như tài liệu tham khảo và tiến hành ký HĐ chuyễn nhượng và công chứng lại cho đơn giản. 

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-